Läs mer

Frågor och svar om Ukraina

Essunga kommun följer kontinuerligt händelseutvecklingen i kriget i Ukraina och planerar verksamheterna utefter aktuell lägesbild.

Hur kan jag hjälpa till?

Om du vill hjälpa och stötta folket i Ukraina så är det olika hjälporganisationer du får vända dig till. Essunga kommun har i dagsläget ingen samordning av hjälpinsatser till Ukraina. Flera organisationer är på plats i Ukraina och branschorganisationen Giva Sverige listar ideella organisationer man kan stötta. Länk till annan webbplats.

Vad gäller för flyktingar från Ukraina?

Alla frågor som rör exempelvis asyl, uppehållstillstånd och massflyktsdirektivet hänvisar vi till Migrationsverkets hemsida med information för flyktingar från Ukraina. Länk till annan webbplats.

På webbplatsen informationsverige.se Länk till annan webbplats. finns sedan 13 april översatt information på ukrainska om det svenska samhället och om vad som gäller när man flytt från Ukraina.

Vad gäller om jag tar emot flyktingar i mitt eget hem?

Om man tar emot flyktingar är det viktigt att hjälpa dem att registrera sig hos Migrationsverket Länk till annan webbplats. och även att ta kontakt med kommunen när man tar emot barn så att vi vet vilka som behöver skolgång och förskola. Barn som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt till skolgång på samma sätt som asylsökande barn och ungdomar.

Tänk också på att man aldrig ska ta emot barn som kommer utan vårdnadshavare på egen hand, utan då alltid kontakta socialtjänsten i kommunen (0512-570 00).

Hur jobbar kommunen med mottagandet av flyktingar från Ukraina?

Läs mer om hur vi arbetar med den pågående flyktingkrisen i nyheterna som listas nedan.

Våra nyheter relaterade till kriget i Ukraina • Barnhemmet återvänder till Ukraina: "Stort engagemang"
  Nu återvänder det ukrainska barnhem som sedan i våras bott i Essunga kommun, till Ukraina.
  Läs mer


 • Barnhemsbarnen har börjat skolan
  Nu har de ukrainska barnhemsbarn som bor i Essunga kommun börjat skolan.
  Läs mer


 • Ensamkommande barn från barnhem i Ukraina i Essunga kommun
  En ny situation för flyktingmottagandet väcker medias intresse
  Läs mer


 • Nuläget gällande flyktingmottagning från Ukraina
  Ännu inga anvisade men ett flertal som vistas i kommunen (2022-04-01)
  Läs mer


 • Gode män och förvaltare sökes
  Överförmyndaren Västra Skaraborg söker dig som är intresserad av att bli god man för ensamkommande barn.
  Läs mer


 • Intensiva förberedelser och hantering av flyktingmottagande
  Nuläget i kommunens verksamheter
  Läs mer


 • Om händelseutvecklingen i vår omvärld
  Omfallsplanering och omvärldsbevakning på agendan
  Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt