Läs mer

Frågor och svar om Ukraina

Essunga kommun följer händelseutvecklingen i kriget i Ukraina och har inlett omfallsplanering utifrån möjligheten att vi får ta emot flyktingar till vår kommun.

Den här sidan kommer att fyllas på med information allteftersom vi vet mer om ett eventuellt flyktingmottagande och vilka insatser och behov som detta innebär.

Hur kan jag hjälpa till?

Om du vill hjälpa och stötta folket i Ukraina så är det olika hjälporganisationer du får vända dig till. Essunga kommun har i dagsläget ingen samordning av hjälpinsatser till Ukraina. Flera organisationer är på plats i Ukraina och branschorganisationen Giva Sverige listar ideella organisationer man kan stötta. Länk till annan webbplats.

Vad gäller för flyktingar från Ukraina?

Alla frågor som rör exempelvis asyl, uppehållstillstånd och massflyktsdirektivet hänvisar vi till Migrationsverkets hemsida med information för flyktingar från Ukraina. Länk till annan webbplats.

På webbplatsen informationsverige.se Länk till annan webbplats. finns sedan 13 april översatt information på ukrainska om det svenska samhället och om vad som gäller när man flytt från Ukraina.

Jag är fastighetsägare och har hyresbostäder som jag gärna upplåter för flyktingar, vem vänder jag mig till om det?

Just nu arbetar Migrationsverket för att tillgodose det ökade behovet av bostäder för de som flyr från Ukraina. När Migrationsverket ordnar boendeplatser gör de alltid det genom regelverket för offentlig upphandling. Om du som privatperson har ett boende du vill erbjuda, var vänlig kontakta lokala frivilligorganisationer. Läs mer på migrationsverkets hemsida här. Länk till annan webbplats.

Vad gäller om jag tar emot flyktingar i mitt eget hem?

Om man tar emot flyktingar är det viktigt att hjälpa dem att registrera sig hos Migrationsverket Länk till annan webbplats. och även att ta kontakt med kommunen när man tar emot barn så att vi vet vilka som behöver skolgång och förskola. Barn som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt till skolgång på samma sätt som asylsökande barn och ungdomar.

Tänk också på att man aldrig ska ta emot barn som kommer utan vårdnadshavare på egen hand, utan då alltid kontakta socialtjänsten i kommunen (0512-570 00).

Hur jobbar kommunen med mottagandet av flyktingar från Ukraina?

Läs mer om hur vi arbetar med den pågående flyktingkrisen i nyheterna som listas nedan.

Våra nyheter relaterade till kriget i Ukraina • Barnhemsbarnen har börjat skolan
  Nu har de ukrainska barnhemsbarn som bor i Essunga kommun börjat skolan.
  Läs mer


 • Ensamkommande barn från barnhem i Ukraina i Essunga kommun
  En ny situation för flyktingmottagandet väcker medias intresse
  Läs mer


 • Familjehem sökes
  Har du plats i ditt hem och i ditt hjärta för att hjälpa barn från Ukraina?
  Läs mer


 • Nuläget gällande flyktingmottagning från Ukraina
  Ännu inga anvisade men ett flertal som vistas i kommunen (2022-04-01)
  Läs mer


 • Gode män och förvaltare sökes
  Överförmyndaren Västra Skaraborg söker dig som är intresserad av att bli god man för ensamkommande barn.
  Läs mer


 • Intensiva förberedelser och hantering av flyktingmottagande
  Nuläget i kommunens verksamheter
  Läs mer


 • Om händelseutvecklingen i vår omvärld
  Omfallsplanering och omvärldsbevakning på agendan
  Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt