Läs mer

Energi och uppvärmning

Solceller tak

Essunga, Grästorp, Vara, Skara och Götene, har gemensam energi- och klimatrådgivning. Både företag, organisationer och privatpersoner kan kontakta oss för rådgivning.  

För företag kan ett besök innebära stora besparingsmöjligheter samtidigt som man stärker sin miljöprofil (oftast är det lättare att tjäna pengar på energibesparing än att öka sin omsättning). Organisationer och privatpersoner kan på samma sätt få råd som leder till minskad energiförbrukning.

Råd på vägen - inga beslut

Energi- och klimatrådgivarna ger dig råd och idéer om lämpliga åtgärder och genom sin kunskap inom energi- och klimatområdet. Beslut om val av energislag och åtgärd är alltid ditt eget.

Bygga nytt eller renovera

Låga driftkostnader för lokaler och boendebetalar sig snabbt. Ni som ska bygga nytt, bygga ut eller renovera kan tjäna på att höra av er vid projekteringen så att ni får ett energieffektivt boende förframtiden.

Solenergi

Som privatperson kan du få 30 % i bidrag när du sätter upp en solcellsanläggning. Solceller ger dig billig och ren energi under lång tid. Inget elbolag kan höja priset på din egenproducerade el. Solfångare till värme och varmvatten är också en god affär i kombination med bioenergi eller värmepump.

Företag och energiarbete

Som företagare kan du få hjälp att starta upp ditt energiarbete. Vi gör en nulägesanalys och utifrån den ger vi förslag på förbättringar och diskuterar hur ni kan gå vidare. All energibesparing behöver inte innebära investeringar. Injustering, tidsanpassning och beteendefrågor är gratis.

Det finns en mängd stöd att söka för energieffektivisering, både lokala och nationella. En komplett sammanställning finns under dokument.

Energikartläggningscheckar

Fram till 2018 år slut kan man söka pengar för energikartläggning av sitt företag. Villkoret är att man totalt förbrukar minst 300 MWh/år.Bidraget täcker 50 procent av kostnaderna upp till 50 000 kronor. Egen tid kan debiteras med 600 kr/ timma.

Stöd till studier för energieffektiva åtgärder

Hittar man åtgärder vid energikartläggning som man vill undersöka vidare innan en investering finns detta stöd. Små företag med färre än 50 anställda kan få stöd med högst 70 procent av den totala projektkostnaden. Medelstora företag med 50-250 anställda kan få stöd med högst 60 procent av den totala projektkostnaden.

Klimatklivet - lokalt klimatinvesteringsstöd

Stödet är till för investeringar som gör stor klimatnytta men samtidigt inte är riktigt lönsamma att genomföra. Bidrag kan ges till bland annat återvinning av spillvärme, energieffektivisering, fjärrvärme och transportlösningar.

Solcellsstöd

Har man en hög baslastning sommartid kan solceller vara en god investering. Företag får 30 procent i bidrag av total investering. Som företagare får man dessutom dra av momsen vilket gör en pay-off på ca 6 år.

Energieffektivisering Länk till annan webbplats.

Värmepump

Värmepumpar som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten kan medföra en viss negativ effekt på miljön i och med påverkan på grundvattnet. Även bullerstörningar kan förekomma från värmepumpar.

Installation som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten ska anmälas till miljökontoret Pdf, 180.3 kB. innan installationen påbörjas. Du får då ett skriftligt beslut från bygg- och miljönämnden.

Till anmälan ska en skalenlig situationsplan (tomtkarta) bifogas. På situationsplanen ska fastigheten med byggnader, VA-, el- och teleledningar, kollektorns placering samt i förekommande fall egen och grannars vattentäkt och avloppsanordning tydligt framgå.

Placeras borrhålet närmare än tio meter från tomtgräns krävs grannens medgivande. Detta krävs också om del av anläggningen läggs på annans mark.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt