Läs mer

Tillgänglighet för essunga.se

Essunga kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.essunga.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.essunga.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • skicka e-post till kommun@essunga.se
 • ring 0512-570 00 och be att få kontakt med sidansvarig

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Det finns bilder som har fel beskrivning och vissa saknar helt beskrivning.
 • Det finns filmer som saknar textning och som inte finns i alternativa format.
 • Det saknas underrubriker på delar av webbplatsen.
 • Texter och listor saknar rätt struktur och kan påverka uppläsningen för hjälpmedel.
 • Texter om när sidor senast uppdaterades har en låg kontrast som kan vara svåra att se.
 • I formulär kan det vara svårt att uppfatta felmeddelande. Det saknas även automatiska förslag i vissa formulär.
 • Sökresultaten uppdateras utan att informera hjälpmedel.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information om att menyer är hopfällda eller utfällda.
 • Alla pdf:er är inte tillgängliga.

Uppdatering december 2021: Sedan ovanstående lista sammanställdes har webbplatsens tekniska tillgänglighetsbrister åtgärdats. Arbetet med att beskriva bilder och byta ut otextat material pågår kontinuerligt.

Oskäligt betungande anpassning

Essunga kommun har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vårt mål är att ha åtgärdat problemen till 23 september 2020. Överskrider projektet tidsramen kommer vi, under arbetets gång, tillfälligt hävda oskäligt betungande anpassning.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks Länk till annan webbplats. (extern länk) har gjort en oberoende granskning av essunga.se. Senaste bedömningen gjordes den 11 augusti 2020. Redogörelsen uppdaterades senast den 12 augusti 2020.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!