Läs mer

Anslagstavla

Detta är Essunga kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om justering av protokoll.

Att överklaga ett beslut

Anslagsbevis om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning). Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Justerat protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 september 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 4 oktober till och med 25 oktober 2023.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här. Pdf, 144.7 kB.


Justerat protokoll kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 3 oktober till och med 24 oktober 2023.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här. Pdf, 4.3 MB.


Justerat protokoll bygg- och miljönämnden sammanträde den 28 september 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 3 oktober till och med 24 oktober 2023.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här.

Justerat protokoll socialnämndens sammanträde den 20 september 2023, sekretessmarkerat

Protokollet är justerat och anslås under perioden 28 september till och med 20 oktober 2023.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här. Pdf, 1 MB.


Justerat protokoll personalutskottets sammanträde den 21 september 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 25 september till och med 16 oktober 2023.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här. Pdf, 135.5 kB.


Justerat protokoll rådet för social hållbarhets sammanträde den 13 september 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 22 september till och med 14 oktober 2023.

Protokollet förvaras på kommunhuset

Läs anslaget här. Pdf, 146.1 kB.


Justerat protokoll socialnämndens arbetsutskotts extrainsatta sammanträde 20 september 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 20 september till och med 12 oktober 2023.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här. Pdf, 84.4 kB.Justerat protokoll utbildningsnämndens sammanträde 19 september 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 20 september till och med 11 oktober 2023. Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här. Pdf, 9.7 MB.


Kungörelse Kommunfullmäktigs sammanträde den 25 september 2023, klockan 18.30 i Nossebroskolans aula

Läs kallelsen här. Pdf, 36.5 kB.Justerat protokoll socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 6 september 2023, §§ 56-58, 61, 63-69

Protokollet är justerat och anslås under perioden 14 september till och med 5 oktober 2023.

Protokollet förvaras på kommunhuset

Läs anslaget/beviset här. Pdf, 83.6 kB.


Justerat protokoll kommunstyrelsens sammanträde den 6 september 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 13 september till och med 4 oktober 2023.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här. Pdf, 5 MB.


Justerat protokoll utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 5 september 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 13 september till och med 4 oktober 2023.
Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här Pdf, 669.1 kB..


Ordförandebeslut upphävande av skärpt eldningsförbud

Läs beslutet här. Pdf, 256.2 kB.

Överförmyndare

Överförmyndarnämndens kansli har telefontid tisdagar klockan 09.00-12.00 samt torsdagar klockan 13.00-15.00. Du når då handläggarna på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se 

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré. De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07.30-17.00 samt fredagar klockan 07.30-16.00.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt