Läs mer

Anslagstavla

Detta är Essunga kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om justering av protokoll.

Att överklaga ett beslut

Anslagsbevis om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning). Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Justerat protokoll bygg- och miljönämnden den 23 mars 2023

Protokollet är justerat och anslås under peridoden 23 mars till och med 13 april 2023.
Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här Pdf, 3.4 MB..


Justerat protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 mars 2023

Protokollet är justerat och anslås under peridoden 23 mars till och med 13 april 2023.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här Pdf, 156.8 kB..


Justerat protokoll (ej sekretess) socialnämndens sammanträde den 22 mars 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 22 mars till och med 12 april 2023.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här Pdf, 2.8 MB..


Juserat protokoll utbildninsgnämndens sammanträde den 21 mars 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 23 mars till och meed 13 april 2023.
Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här Pdf, 5.8 MB..


Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2023, klockan 18.30 i Nossebroskolans aula.

Läs kallelsen här Pdf, 112.4 kB..


Justerat protokoll kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 15 mars till och meed 5 april 2023.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här Pdf, 2.6 MB..


Justerat protokoll kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 13 mars till och med 3 april 2023.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här Pdf, 4.8 MB..

 

Justerat protokoll utbildningsnämndens arbetsutsskotts sammanträde 7 mars 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 9 mars till och med 30 mars 2023.
Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här Pdf, 680.8 kB..


Justerat protokoll socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 8 mars 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 8 mars till och med 29 mars 2023.
Protokollet förvaras på kommunhuset.

 Läs anslaget/beviset här Pdf, 80.3 kB..


Justerat protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 februari 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 2 mars till och med 23 mars 2023.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här Pdf, 149.5 kB..


Justerat protokoll socialnämndens sammanträde den 22 februari 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 27 februari till och med 20 mars 2023.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här Pdf, 2.9 MB..


Justerat protokoll kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 20 februari 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 27 februari till och med 20 mars 2023.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här Pdf, 146.7 kB..


Juserat protokoll Utbildninsgnämndens sammanträde den 21 februari 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 24 februari till och med 17 mars 2023.
Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här Pdf, 3.8 MB..


Juserat protokoll Bygg- och miljönämndens sammanträde den 23 februari 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 23 februari till och med 16 mars 2023.
Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här. Pdf, 2.3 MB.


Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2023, klockan 18.30 i Nossebroskolans aula.

Läs kallelsen här Pdf, 112.9 kB..


Justerat protokoll kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari 2023.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 20 februari till och med 13 mars 2023.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här Pdf, 5.9 MB..

Överförmyndare

Överförmyndarnämndens kansli har telefontid tisdagar klockan 09.00-12.00 samt torsdagar klockan 13.00-15.00. Du når då handläggarna på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se 

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré. De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07.30-17.00 samt fredagar klockan 07.30-16.00.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt