Läs mer

Officiell anslagstavla

Detta är från och med 1 januari 2018 Essunga kommuns officiella anslagstavla. Det finns även en fysisk anslagstavla i kommunkontorets reception i Nossebro. Här finns också information om justerade protokoll och kommunfullmäktiges kallelser.

Den som vill överklaga något av besluten från ett visst möte måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Läs mer här om hur du överklagar.

Aktuella anslag och kungörelser

Justerat protokoll kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2022, §§ 40-45, 47-48.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 22 juni till och med 15 juli 2022.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här Pdf, 4.4 MB. (Pdf, 4.4 MB).


Justerat protokoll socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 22 juni 2022, direktjustering

Protokollet är justerat och anslås under perioden 22 juni till och med 15 juli 2022.
Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här Pdf, 94.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 94.3 kB).


Justerat protokoll överförmyndarnämndens sammanträde den 21 juni 2022.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 21 juni till och med 14 juli 2022.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här Pdf, 145.9 kB. (Pdf, 145.9 kB).


Justerat protokoll kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2022, omedelbar justering, § 46

Protokollet är justerat och anslås under perioden 20 juni till och med 13 juli 2022.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB).


Justerat protokoll utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 14 juni 2022.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 17 juni till och med 8 juli 2022.
Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här Pdf, 786.7 kB. (Pdf, 786.7 kB)


Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2022, klockan 18.30 i Nossebroskolans aula.

Läs kallelsen här Pdf, 39.7 kB. (Pdf, 39.7 kB).


Justerat protokoll kommunstyrelsens sammanträde den 8 juni 2022

Protokollet är justerat och anslås under perioden 10 juni till och med 4 juli 2022.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här Pdf, 719.4 kB. (Pdf, 719.4 kB).


Justerat protokoll utbildningsnämndens sammanträde den 7 juni 2022

Protokollet är justerat och anslås under perioden 8 juni till och med 1 juli 2022.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här Pdf, 373.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 373.2 kB).


Justerat protokoll kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2022.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 7 juni till och med 30 juni 2022.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här Pdf, 8.6 MB. (Pdf, 8.6 MB).


Justerat protokoll kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj 2022.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 3 juni till och med 27 juni 2022.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här Pdf, 8.8 MB. (Pdf, 8.8 MB).


Justerat protokoll socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 1 juni 2022, direktjustering

Protokollet är justerat och anslås under perioden 1 juni till och med 24 juni 2022.
Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här Pdf, 29.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 29.1 kB).


Förslag till Avfallsföreskrifter från Avfall och Återvinning Skaraborg

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborgen har den 23 maj 2022 § 32 belutat för gemensamma avfallsföreskrifter för kommunalförbundets 13 medlemskommuner. Den kommunala renhållningsordningen, som avfallsföreskrifter utgör en del, av ska annonseras ut innan de kan antas. Förslaget kommer att anslås till och med den 14 augusti 2022.

Läs kungörelsen här Pdf, 218.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 218.3 kB).
Läs förslaget till gemensamma avfallsföreskrifter här Pdf, 348.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 348.3 kB).

 

Överförmyndare

Överförmyndarnämndens kansli har telefontid tisdagar klockan 09.00-12.00 samt torsdagar klockan 13.00-15.00. Du når då handläggarna på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se 

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré. De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07.30-17.00 samt fredagar klockan 07.30-16.00.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt