Läs mer

Anslagstavla

Detta är Essunga kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om justering av protokoll.

Att överklaga ett beslut

Anslagsbevis om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning). Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.


Justerat protokoll valnämndens sammanträde den 16 april 2024.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 16 april till och med 9 maj 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här. Pdf, 134.6 kB.


Justerat protokoll socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 10 april 2024.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 10 april till och med 2 maj 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här. Pdf, 84.5 kB.

 

Justerat protokoll kommunstyrelsens ägardialog med Essunga Bostäder AB den 4 april 2024.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 9 april till och med 30 april 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här. Pdf, 146 kB.


Justerat protokoll utbildningsnämndens sammanträde den 26 mars 2024.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 8 april till och med 30 april 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här. Pdf, 1.2 MB.


Justerat protokoll bygg- och miljönämnden sammanträde den 27 mars 2024

Protokollet är justerat och anslås under perioden 5 april till och med 27 april 2024.
Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här Pdf, 1.1 MB..

Justerat protokoll socialnämndens sammanträde den 27 mars 2024, sekretessmarkerat

Protokollet är justerat och anslås under perioden 4 april till och med 26 april 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här. Pdf, 1.7 MB.


Justerat protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 mars 2024

Protokollet är justerat och anslås under perioden 5 april till och med 30 april 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här. Pdf, 664.8 kB.


Justerat protokoll kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2024

Protokollet är justerat och anslås under perioden 4 april till och med 25 april 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här. Pdf, 3.2 MB.

Överförmyndare

Överförmyndarnämndens kansli har telefontid tisdagar klockan 09.00-12.00 samt torsdagar klockan 13.00-15.00. Du når då handläggarna på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se 

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré. De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07.30-17.00 samt fredagar klockan 07.30-16.00.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt