Läs mer

Anslagstavla

Detta är Essunga kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om justering av protokoll.

Att överklaga ett beslut

Anslagsbevis om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning). Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Justerat protokoll socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 juli 2024.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 3 juli till och med 25 juli 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset

Läs anslaget/beviset här. Pdf, 45.9 kB.


Justerat protokoll socialnämndens extrainsatta sammanträde den 26 juni 2024.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 27 juni till och med 19 juli 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här. Pdf, 45.2 kB.


Justerat protokoll kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2024

Protokollet är justerat och anslås under perioden 19 juni till och med 10 juli 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här. Pdf, 11.9 MB.

 

Justerat protokoll kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni 2024

Protokollet är justerat och anslås under perioden 17 juni till och med 8 juli 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här. Pdf, 3.1 MB.

 

Justerat protokoll välnämndens sammanträde den 12 juni 2024

Protokollet är justerat och anslås under perioden 13 juni till och med 4 juli 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här. Pdf, 46.5 kB.


Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2024, klockan 18.30 i Nossebroskolans aula

Läs kallelsen här. Pdf, 89.8 kB.

 

Överförmyndare

Överförmyndarnämndens kansli har telefontid tisdagar klockan 09.00-12.00 samt torsdagar klockan 13.00-15.00. Du når då handläggarna på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se 

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré. De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07.30-17.00 samt fredagar klockan 07.30-16.00.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt