Läs mer

Utbildning och barnomsorg

Förskola och barnomsorg

Information om att söka plats eller säga upp plats i förskola, avgifter och regler. Mål för barnomsorg. Inflytande och kommunikation för vårdnadshavare.

Grundskola

Essunga kommun har tre F-5 skolor: Bredöls skola F-5, Jonslunds skola F-5 och Nossebro skola F-5. Kommunen har en 6-9 skola som ligger i Nossebro centralort.

Gymnasieskola

Essunga kommun erbjuder gymnasieskola i närliggande orter där det finns ett stort utbud av olika program.

Vuxenutbildning

Utbildning inom kommunal vuxenutbildning är anpassad för vuxna och undervisningen bygger på elevernas tidigare erfarenheter.

Tieto Edu App för vårdnadshavare i förskola, skola och fritidshem

Tieto Education är ett skolsystem i förskola, fritidshem och skola. Systemet hanterar barn- och elevuppgifter, kontaktuppgifter, barnschema, närvaro/frånvaro.

Familjecentralen Regnbågen

Här på familjecentralen har vi samlat det mesta som familjer behöver. Du har tillgång till barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola, rådgivning och stöd från Sociala resursenheten samt andra vuxna och barn.

Särskola

Särskolan är till för elever som av olika anledningar inte kan läsa enligt grundskolans kursplaner.

Kulturskolan i Essunga

Kulturskolan i Essunga har undervisning i tre skolor, i Bredöls skola, Jonslunds skola och Nossebro skola för elever som går i grundskolan eller gymnasium.

Elevhälsa

I elevhälsoteamet arbetar skolsköterskor, skolkurator, elevcoacher och specialpedagoger. Vi köper tjänst som skolläkare och psykolog.

Mobbning, Trygghetsteam

Det är mobbning när en eller flera elever upprepade gånger och över en tid blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera elever.

Resor och inneboende

Här hittar du information om skolskjutsar, busskort och inackorderingsbidrag.

Studie och yrkesvägledning

Genom studie- och yrkesvägledning kan eleverna får information om olika utbildningsvägar.

Försäkringar

Essunga kommun har flera typer av försäkringar. Olycksfallsförsäkring gäller för elever, barn och ungdomar och andra grupper inom Essunga kommuns verksamhetsområde. Kommunen har också en ansvarsförsäkring som gäller då kommunen har ett principalan...