Läs mer

Utbildning och barnomsorg

Förskola och barnomsorg

I Essunga kommun finns fem förskolor och i anslutning till grundskolorna finns fritidshem. Solåker pedagogik bedriver pedagogisk omsorg i privat regi.

Grundskola

Essunga kommun har tre F-5 skolor: Bredöls skola F-5, Jonslunds skola F-5 och Nossebro skola F-5. Kommunen har en 6-9 skola som ligger i Nossebro centralort.

Edlevo app - för vårdnadshavare

Tieto Education är ett skolsystem i förskola, fritidshem och skola. Systemet hanterar barn- och elevuppgifter, kontaktuppgifter, barnschema, närvaro/frånvaro.

Gymnasieskola

Essunga kommun erbjuder gymnasieskola i närliggande orter där det finns ett stort utbud av olika program.

Vuxenutbildning

Utbildning inom kommunal vuxenutbildning är anpassad för vuxna och undervisningen bygger på elevernas tidigare erfarenheter.

Familjecentralen Regnbågen

Här på familjecentralen har vi samlat det mesta som familjer behöver. Du har tillgång till barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola, rådgivning och stöd från Sociala resursenheten samt andra vuxna och barn.

Elevhälsa

I elevhälsoteamet arbetar skolsköterskor, skolkurator, elevcoacher och specialpedagoger. Vi köper tjänst som skolläkare och psykolog.

Mobbning, Trygghetsteam

Det är mobbning när en eller flera elever upprepade gånger och över en tid blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera elever.

Kulturskolan i Essunga

Kulturskolan i Essunga har undervisning i tre skolor, i Bredöls skola, Jonslunds skola och Nossebro skola för elever som går i grundskolan eller gymnasium.

Studie och yrkesvägledning

Genom studie- och yrkesvägledning kan eleverna får information om olika utbildningsvägar.

Resor och inneboende

Här hittar du information om skolskjutsar, busskort och inackorderingsbidrag.

Försäkringar

Kollektiv olycksfallsförsäkring för Essunga kommun.

Nyhetsarkiv utbildning & barnomsorg

Här samlas ett urval av nyheter som berör Essunga kommuns verksamheter inom utbildning och barnomsorg.