Läs mer

Försäkringar

Kollektiv olycksfallsförsäkring för Essunga kommun.

Essunga kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra grupper.
Försäkringen gäller från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2023.
Läs mer i försäkringsbeskedet längre ner på sidan.

När och för vem försäkringen gäller:

Försäkringen gäller under HELTID för:

 • Elever i kommunens grundskola inklusive förskoleklass
 • Elever i andra kommuners grundskola och förskoleklass
 • Elever i grundsärskola
 • Elever i gymnasiesärskola i kommunen
 • Elever och gymnasie-, och friskola i annan kommun
 • Elever i gymnasiesärskola i annan kommun
 • Barn i förskoleverksamhet inkluvisve pedagogisk verksamhet
 • Personer i familjehem/kontakthem/fosterhem
 • Omsorgstagare- gruppboende, enligt LSS

Försäkringen gäller under SKOL-/VERKSAMHETSTID för:

 • Omsorgstagare i daglig verksamhet
 • Personer i arbetsträning/yrkesintroduktion. Exempel vårdtagare/bidragstagare

Upplysningar

Vill du veta mer kan du kontakta vår ekonomichef Andreas Hesselteg,
telefon 0512-572 04.

Enklaste sättet att anmäla en skada är direkt via skadeformuläret på Svedeas hemsida,
www.svedea.se/gruppforsakringar/kommunolycksfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Svedeas hemsida hittar du skadeblanketter och annan skaderelaterad information. Har du inte möjlighet att anmäla skadan online går det bra att kontakta oss via telefon, mejl eller post.

Svedeas skadeavdelning är öppen vardagar 8-17 (vid akuta skador övrig tid når du skadejour på samma nummer).

Telefonnummer: 0771-160 199
E-post: skadorforetag@svedea.se

Postadress:
Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM


Läs mer om försäkringen här:

Försäkringsbesked för 2023 Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt