Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Försäkringar

Essunga kommun har flera typer av försäkringar. Olycksfallsförsäkring gäller för elever, barn och ungdomar och andra grupper inom Essunga kommuns verksamhetsområde. Kommunen har också en ansvarsförsäkring som gäller då kommunen har ett principalansvar, exempelvis för patienter.

Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt för:

  • Elever i kommunens grundskola inklusive förskoleklass
  • Elever i kommunens gymnasieskola IM
  • Elever i grund-, och gymasiesärskola
  • Barn i förskoleverksamhet inklusive pedagogisk omsorg
  • Personer i familjehem/kontakthem/fosterhem
  • Omsorgstagare - gruppboende enligt LSS etc
  • Ensamkommande flyktingbarn

Försäkringen gäller under skol- och verksamhetstid för:

  • Personer i Komvux/Grundvux/SFI (i egen och annan kommun)
  • Personer i arbetsträning/yrkesintroduktion, till exempel vårdtagare/bidragstagare
  • Omsorgstagare i daglig verksamhet

Ansvarsförsäkring

Försäkringen gäller för kommunens anställda och förtroendevalda och avser
den verksamhet som kommunen bedriver. Dessutom gäller försäkringen för
det principalansvar (arbetsgivaransvar) som kommunen har för personer som
inte är anställda hos kommunen, men befinner sig i verksamhet som
kommunen anordnar. Försäkringen omfattar bland annat skada som orsakas patient vid sådan undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd som bedrivs i enlighet med patientskadelagen (1996:799).

Upplysningar


Vid inträffad skada görs anmälan till Länsförsäkringar via:

Telefon:   0500-77 70 00
E-post:     info@LFskaraborg.se
Internet:   www.lansforsakringar.selänk till annan webbplats

Pappersanmälan till postadress: 
Länsförsäkringar Skaraborg
Box 600
541 29  Skövde

Läs mer om försäkringen här:

Försäkringsbesked Olycksfall 2019PDF (pdf, 100.8 kB)

Försäkringsbesked Olycksafall 2020PDF (pdf, 101.6 kB)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt