Läs mer

Resor och inneboende

Skolskjuts

För att söka skolskjuts för ditt barn hänvisar vi till självserviceportalen och ansökan om skolskjuts. Vid ansökan om skolskjuts innevarande läsår är handläggningstiden tre veckor.

Ansökan om skolskjuts för nästkommande läsår görs senast 15 maj.

1) Elev som en gång beviljats skolskjuts till grundskolan behöver inte göra ny ansökan inför nytt läsår.

2) Elev i Bredöl eller Jonslunds skola, som nästa läsår börjar årskurs 6 i Nossebro skola och som inte haft skolskjuts tidigare, ansöker om skolskjuts via självserviceportalen.

Elever i grundskolan erbjuds skolskjuts om avståndet till skola/hållplats överstiger två kilometer. Skjutsning för elever i klass F-5 läggs upp så att påstigning vid skjuts till skolan blir tidigast 60 minuter före skolstart och avstigning vid hemskjuts 60 minuter efter skolans slut.

Elever i gymnasieskolan erbjuds fri skolskjuts (bidrag till självskjuts) om avståndet till skola/hållplats är minst sex kilometer.

Buss: Larssons Busstrafik i Främmestad AB, telefon 0512-532 00.
Taxi: Västtrafik/Samres, telefon 010-17 30 200.

Skolskjutsar läsåret 2023/2024

Skolskjutsarna går tillsvidare som förra läsåret.

Eventuella frågor om skolskjutsar besvaras av skjutsentreprenör:
Larssons Busstrafik i Främmestad AB, tfn 0512-532 00 eller av skolkontoret, tfn 0512-570 11.

Miljövänlig skolskjuts

Skolskjutsentreprenören Larssons busstrafik i Främmestad AB är ISO 14001:2015 certifierade. Detta innebär bland annat att man ändrat drivmedel som idag består av majskorn med mera. Vi är mycket stolta att ha en skolskjutsentreprenör som tar miljön på allvar! 

Gymnasieelever

Som gymnasieelev får du ett busskort antingen hemskickat med posten eller från din skola. Du som påbörjar andra och tredje året kan resa med ditt gamla skolskort till och med 15 september. Är du bosatt i Fåglum med omnejd och studerar på Lagmansgymnasiet är du hänvisad att resa med upphandlad busstur från Jonslund (Se tidtabell ovan).
Läs gärna mer i regler för elevresor för Essunga kommuns gymnasieelever Pdf, 103.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om busskort till gymnasieskolorna inför skolstart

Det vanliga är att resor till gymnasieskolan sker med Västtrafiks ordinarie busslinjer. Om du däremot bor i området runt Jonslund, Fåglum, Barne Åsaka eller Lekåsa och ska gå på Lagmansgymnasiet ska du åka med skolbuss från Larssons buss. Då får du inget busskort. Tidtabell för denna buss finns från augusti på kommunens hemsida. Det är buss nr 8.

Beroende på vilken skola du ska gå på får du ditt busskort på olika vis. Om du börjar på:
- Lagmansgymnasiet
- Sundlergymnasiet
- De la Gardiegymnasiet
får du ditt busskort på skolan första skoldagen. Till skolan får du åka utan bijett om du säger till att du inte fått något skolkort än.

Om du börjar på:
- AMB
- Ljud- och bildskolan (LBS)
- Nils Ericsongymnasiet
- Magnus Åbergsgymnasiet
- Drottning Blanka, Trollhättan
- Praktiska gymnasiet, Trollhättan
- Folkuniversitetet
- Alströmergymansiet
- Realgymansiet (Trollhättan)
kommer du få ditt busskort hemskickat innan skolstart.

Har du frågor kring ditt busskort är du välkommen att kontakta Annika Timmerborg på skolkontoret.
E-post till Annika Timmerborg Telefonnummer: 0512-570 11

Inackorderingsbidrag

Elever som studerar på annan ort, och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag, kan ansöka om inackorderingstillägg. De elever som sökt en utbildning som berättigar till inackorderingsbidrag som förstahandsval får en ansökningsblankett hemskickad inför kommande läsår.

Har du frågor eller inte fått någon ansökningsblankett kontakta:

Jonas Engernäs, biträdande rektor och SYV
Telefon: 0512-570 36
E-post till Jonas Engernäs

Studerande på gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år han/hon fyller 20 år. En förutsättning för detta är att den studerande, på grund av långa restider, är tvungen att flytta hemifrån och bo på annan ort.

Ska du studera på en kommunal gymnasieskola eller på en skola med riksintag söker du inackorderingstillägg hos hemkommunen. Läser du på en fristående gymnasieskola söks tillägget hos CSN.

Inackorderingstillägg söks för högst ett läsår i taget, och beviljas för fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen (september - maj).

Du får inte inackorderingstillägg om du

  • har erhållit busskort, färdbevis eller liknande för dagliga resor till skolan
  • läser en nationell inriktning eller nationellt program som finns i hemkommunens samverksansområden (frisök)
  • studerar vid en fristående gymnasieskola och CSN anser att du kan läsa samma program eller inriktning i hemkommunen eller samverkansområdena.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt