Läs mer

Elevhälsoteamet

I elevhälsoteamet arbetar skolsköterskor, skolkurator, elevcoacher och specialpedagoger. Vi köper tjänst som skolläkare och psykolog.

Elevhälsoteamet arbetar förebyggande och samarbetar med barn- och ungdomspsykiatrin, barnavårdscentralen, socialtjänsten, barnhabiliteringen, primärvården och tandvården.

Kontaktuppgifter

Anna Benedetto
Chef elevhälsa
0512-571 30
E-post till Anna Benedetto

Kajsa Olsson
Skolsköterska
0512-570 86
070-948 65 25
E-post till Kajsa Olsson

Kamilla Ehn
Skolsköterska
0512-570 76
E-post till Kamilla Ehn

Héléne Karlsson
Skolkurator
0706-88 35 14
E-post till Héléne Karlsson

Marie Carlsson
Elevcoach Nossebro skola F-5
073-966 28 23
E-post till Marie Carlsson

Linda Härling Samuelsson
Elevcoach Jonslunds skola F-5
076-851 34 25
E-post till Linda Härling Samuelsson

Malin Knutsson
Elevcoach Bredöls skola F-5
072-353 69 00
E-post till Malin Knutsson

Carina Ivehag
Ungdomscoach, Nossebro skola 6-9
076-764 81 50
E-post till Carina Ivehag

Marina Widlund
Specialpedagog förskola
0512-570 96
E-post till Marina Widlund

Annette Grufvisare
Specialpedagog, Bredöls skola F-5
073-461 80 74
E-post till Annette Grufvisare

Lena Olsson
Specialpedagog, Jonslunds skola F-5
072-973 36 81
E-post till Lena Olsson

Viviann Ljungsberg
Specialpedagog, Nossebro skola F-5
073-966 28 30
E-post till Viviann Ljungsberg

Ulrika Härnälv Klint
Specialpedagog, Nossebro skola F-5
073-966 28 32
E-post till Ulrika Härnälv Klint

Britt-Marie Nilsson
Specialpedagog, Nossebro skola 6-9
073-461 25 95
E-post till Britt-Marie Nilsson

Annette West
Specialpedagog, Nossebro skola 6-9
Tel: 070-829 57 55
E-post till Annette West


Mottagningstider

Skolsköterskor: Kajsa Olsson och Kamilla Ehn
Skolläkare, tidsbeställning hos skolsköterskan, telefon 0512-570 86

Nossebro skola, telefon 0512-570 86
Måndag till torsdag kl 10.00 - 12.00 Kajsa Olsson, skolsköterska
Fredag kl 10 - 12.00 Kamilla Ehn, skolsköterska

Bredöls skola, telefon 0512-570 76, 073-966 28 53
Tisdag kl 08.30 - 11.30 Kamilla Ehn, skolsköterska

Jonslunds skola, telefon 0512-570 76, 073-966 28 53
Måndag kl 8.20 - 11.30 Kamilla Ehn, skolsköterska

Hälsokontroller

 Förskoleklass

 • Överflyttning av BVC journal till skolhälsovården
 • Hälsodeklaration inhämtas från vårdnadshavare
 • Hälsosamtal tillsammans med vårdnadshavare
 • Längd, vikt, hörsel- och synkontroll
 • Uppföljning av barn med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Skolläkare vid behov

 År 1

 • Uppföljning av barn med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Skolläkare vid behov

 År 2

 • Hälsosamtal tillsammans med vårdnadshavare
 • Längd och viktkontroll
 • Erbjudande om vaccination MPR (mässling, påssjuka, röda hund)
 • Uppföljning av barn med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Skolläkare vid behov

 År 3

 • Uppföljning av elever med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Skolläkare vid behov

 År 4

 • Hälsodeklaration inhämtas från vårdnadshavare
 • Hälsosamtal med elev
 • Längd, vikt och ryggkontroll
 • Uppföljning av barn med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Skolläkare vid behov

 År 5

 • Uppföljning av elever med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Skolläkare vid behov
 • Erbjudande om vaccination mot HPV (Humant papillomvirus)

År 6

 • Uppföljning av elever med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Skolläkare vid behov

 År 7

 • Hälsodeklaration inhämtas från vårdnadshavare
 • Hälsosamtal med elev
 • Längd, vikt och ryggkontroll
 • Uppföljning av barn med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Skolläkare vid behov

 År 8

 • Uppföljning av elever med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Skolläkare vid behov
 • Erbjudande om vaccination DiTeKi (Difteri, stelkramp och kikhosta)

 År 9  

 • Uppföljning av barn med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Skolläkare vid behov

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt