Läs mer

Mobbning, Trygghetsteam

På kommunens grundskolor har vi som mål att förebygga och stoppa kränkande behandling och mobbning. Eleverna ska känna sig trygga i skolan. De ska också veta, att där finns vuxna att vända sig till, om det uppstår problem.

 

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Varje skola har en "Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandlng" som utvärderas varje år. I den kan du läsa hur vi på skolan konkret arbetar för att motverka kränkande behandling och hur vi hanterar de olika situationer som uppstår.

Trygghetsteamets uppgifter

På varje skola finns ett trygghetsteam. På F-5 skolorna och grundsärskolan är det lärararbetslagen som fungerar som trygghetsteam, på 6-9 skolan består trygghetsteamet av representanter från lärararbetslagen. Trygghetsteamen arbetar aktivt med arbetet kring kränkande behandling och mobbning.

Var vänder man sig?

Om man känner sig utsatt för kränkningar eller blir mobbad, eller ser någon annan bli utsatt, kan man alltid vända sig till trygghetsteamen.

Självklart ska man i första hand vända sig till någon som man känner och har förtroende för, t. ex. föräldrar, kompisar, mentor eller annan personal på skolan. De kan sedan i sin tur koppla in trygghetsteamet vid behov.

Kontaktuppgifter

Tina Hededal
Chef utbildningssektor
Telefon: 0512-570 66
E-post till Tina Hededal
...
Therese Höög
Rektor Nossebro skola 6-9 och elevhälsochef
Telefon: 0512-57009
E-post till Therese Höög
....
Jonas Engernäs
Biträdande rektor Nossebro skola 6-9 och studie- & yrkesvägledare
Telefon: 0512-570 36
E-post till Jonas Engernäs
...
Katarina Persson
Biträdande rektor Nossebro skola 6-9 och förstelärare
Telefon: 0512-570 83
E-post till Katarina Persson
...
Lamis Daher
Rektor Nossebro skola F-5 och fritidshem
Telefon: 0512-570 23
E-post till Lamis Daher
....
Kristin Mossberg
Biträdande rektor Nossebro skola F-5 och fritidshem
Telefon: 0512-57035
E-post till Kristin Mossberg
...
Matilda Karelund
Rektor Anpassad skola
Telefon: 0512-57130
E-post till Matilda Karelund
...
Anna-Karin Lindberg
Rektor Jonslunds skola F-5 och fritidshem
Telefon: 0512-570 41
E-post till Anna-Karin Lindberg
...
Madelaine Hallin
Rektor: Bredöls skola F-5 och fritidshem
Telefon: 0512-571 06
E-post till Madelaine Hallin
...
Maria Johansson Mahic
Administratör grundskola
Telefon: 0512-571 36
E-post till Maria Johansson Mahic
...
Maria Alfredsson
Administratör förskola och fritidshem
Telefon: 0512-571 13
E-post till Maria Alfredsson
...
Ida Dalqvist
Skolkontoret, skoladministratör
Telefon: 0512-570 60
E-post till Ida Dalqvist

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt