Läs mer

Familjecentralen Regnbågen

Varmt välkomna till en central träffpunkt för blivande föräldrar och familjer med barn 0-6 år

Vi finns i Nossebro på Ängsgatan 2 (vårdcentralen), andra våningen över apoteket

www.facebook.com/nossebrosfamiljecentral

Vi finns här för er!

Här på familjecentralen har vi samlat det mesta som familjer behöver. Du har tillgång till barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola, rådgivning och stöd från Sociala resursenheten samt andra vuxna och barn. Allt är samlat under ett tak och det är gratis att komma hit.

Här arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans för dig och ditt barns bästa - barnmorska, sjuksköterska, förskollärare samt socionom/familjecoach. Vid behov finns även andra yrkeskategorier att tillgå. Det går bra att fråga om det mesta; allt från oro kring barnets hälsa och utveckling till olika vardagsproblem. Vi finns här som stöd till er. Alla i teamet har tystnadsplikt.

Familjecentralen Regnbågen

Grunden i verksamheten

Öppen förskola. Den öppna förskolan är familje-centralens hjärta och centrum. Till öppna förskolan är alla välkomna. Det kostar ingenting och du behöver inte anmäla dig/ditt barn i förväg. Här kan du tillsammans med ditt/dina barn leka, pyssla, fika och delta i gruppaktiviteter som sångsamling och skapande verksamhet.

Öppna förskolan är lika mycket en mötesplats för vuxna som för barn. Här finns det alltid någon att tala med, utbyta erfarenhet och tankar med. Du kan också få stöd och vägledning i ditt föräldraskap och möjlighet till enskilda samtal. Ni kommer och går som ni själva vill, ingen anmälan behövs. Du har själv ansvar för ditt barn när ni är här. Fika finns att köpa till självkostnadspris.

Barnmorskemottagningen. Här kan du träffa barnmorska under hela graviditeten, bli erbjuden hälsosamtal och att delta i föräldragrupp. Graviditeten väcker ofta många tankar som du kan diskutera i föräldragruppen med din barnmorska eller vid behov psykolog. När ditt barn är fött går du hit på efterkontroll och kan få råd om preventivmedel.

Barnavårdscentral. Här erbjuds olika hälsobesök fram till barnet börjar skolan. Vid besöken följer vi barnets utveckling, ger vaccinationer och samtalar om barns hälsa till exempel kost, sömn och andra behov. Föräldrastöd erbjuds både individuellt och i grupp.

Sociala resursenheten. Kan hjälpa till med frågor och funderingar i en familjesituation eller kring att vara förälder. Här kan ni få hjälp med att kontakta olika myndigheter eller få annan samhällsinformation.

Föräldragruppsträffar för föräldrar med barn 3-12 år

Idag vet vi att starka band mellan barn och förälder är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt för att bli trygga självständiga individer. Däremot är det inte alltid så självklart hur man åstadkommer det. De flesta av oss föräldrar kan känna igen oss i vardagssituationer där relationerna sätts på prov:

  • Hur skapar vi harmoni kring matbordet?
  • Hur undviker vi stressiga situationer?
  • Hur kan vi förebygga konflikter
  • En sak vet vi – ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

Lite om ABC - föräldraträffar

ABC består av fyra gruppträffar kring var sitt tema. Varje träff tar cirka två timmar. Alla som deltar är föräldrar till barn mellan 3-12 år. På våra träffar tar vi del av både varandras erfarenhet och aktuell forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma mellan träffarna.

Läs gärna mer i vår folder om ABC. Pdf, 984 kB.

Läs gärna mer om ABC-träffar och dess ursprung i informationen på Alla-barn-i-centrums hemsida (en del av Stockholms stads hemsida). Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt