Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sedan 18 mars 2020 genomförs all utbildning vid Campus Västra Skaraborg på distans. Det innebär att samtliga elever fortsätter sin skolgång hemifrån och har kontakt med sina lärare digitalt. Beslutet gäller tills annat meddelas. För mer information klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vuxenutbildning

Utbildningen inom kommunal vuxenutbildning är anpassad för vuxna och undervisningen bygger på elevernas tidigare erfarenheter. Man har rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning från och med andra halvåret det år man fyller 20 år. Man är behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret det år man fyller 20 år eller när man har examen från ett nationellt program på gymnasieskolan. 

Undervisningen är kostnadsfri men dina läromedel betalar du själv. Du kan också studera på distans och delta i föreläsningen mot någon högskola i landet.

Klicka här om du ska söka kurser på grundskolenivå eller gymnasienivå.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grundläggande och gymnasiala vuxenstudier berättigar till studiestöd från CSN.

Besöksadress till Nossebro Lärcenter (ej postadress):
Södra Vägen 9B
465 30  Nossebro

Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Distansutbildning

Distansutbildning genom Jensen beviljas under följande förutsättningar:

- du behöver komplettera ditt gymnasiebetyg med ett eller flera ämnen för att få behörighet till högre studier.

- du har samlat betygsdokument/utdrag ur betygskatalogen eller studiebevis från gymnasieskolan och behöver läsa upp icke godkända betyg för att få slutbetyg alternativt gymnasie- eller yrkesexamen.

Länk till Skolverkets övergångsbestämmelser om slutbetyglänk till annan webbplats.

Vi beviljar inte sammanhållna yrkesutbildningar eller kurspaket och gör endast i undantagsfall avsteg från ovanstående.

Distansstudier bedrivs individuellt och kursstart kan ske varje måndag. Den studerande väljer själv studietakt.

Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Nossebro Lärcenter

Vuxenutbildningen i Essunga kommun är samlad på Lärcenter i Nossebro. Här kan du läsa matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska på grundskolenivå och gymnasienivå.

Vi erbjuder religion och historia på gymnasial nivå samt samhällskunskap på grundskolenivå och gymnasienivå.

Du kan även läsa på distans. Det sker via vår samarbetspartner NTI.

Förutom den kommunala vuxenutbildningen och distansutbildning  erbjuder vi företag och studieförbund, föreningar med flera att genomföra utbildningar hos oss.

Information om hur du är försäkrad när du läser på Nossebro Lärcenter kan du läsa om under försäkringar i menyn.

Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället för dig som är ny i Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, svensk demokrati och hur det svenska samhället är organiserat. Kursen ger dig viktig information för en bra start i Sverige!

Kursen handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete, utbildning, bostad, hälsa, sjukvård, barn och familj.

Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera.

Kursen är gratis.

Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

SFI - Svenska för invandrare

Svenska för invandrare (SFI) är till för dig som inte har svenska som modersmål.
SFI är en grundläggande utbildning i svenska språket, samtidigt som du får en inblick i och kunskap om det svenska samhället.

Vår undervisning sker på olika nivåer - från nybörjaren till de som redan kan en del svenska. 
Efter avslutad kurs får du betyg enligt skalan A-F.

Vem får läsa på SFI?
Alla vuxna som inte har svenska som modersmål, har fyllt 16 år och är folkbokförda i Essunga kommun får läsa på SFI. Intagning sker kontinuerligt och efter behov. Inför studierna kallas du till ett samtal för studieplanering.

Anmälan till SFI
Anmälan hittar du under självservice: e-tjänster/blanketter.

Kurser och antagning
SFI består av tre olika studievägar; SFI 1, SFI 2 och SFI 3. Du läser svenska utifrån dina förutsättningar och med studierna.

SFI 1 - kurs A och B: För dig som inte gått i skola eller som har kort skolbakgrund och som inte kan läsa och skriva.

SFI 2 - kurs B och C: För dig med varierande skolbakgrund. Du kan ha kort utbildning och/eller ha yrkeserfarenhet.

SFI 3 - kurs C och D: För dig som är van att studera och som har gått på högskola eller studerat språk tidigare.

Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Studieekonomi

Du kan finansiera dina studier genom att söka studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Studiemedel är uppdelade i en bidragsdel och en lånedel. Du kan även söka tilläggsbidrag om du har barn under 18 år.

Läs mer på CSN:s hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studiestartsstöd - kanske din chans att börja studera?

Med studiestartsstödet kan du som är arbetslös komma igång med dina studier och på så sätt närma dig ett jobb.

Läs mer här om studiestartsstöd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

VUX 12

Från 2012-07-01 gäller ett nytt kurssystem för vuxenutbildning. I dag är E lägsta godkända betyg och A är högsta.

Kunskapskrav, finns för betygen E, C och A. Betyget D kan den få som nästan når C, men inte helt. Betyget B får den som nästan når A , men inte helt. De nya kunskapskraven är mera utförliga än de gamla  och bedömning görs på ett annat sätt än tidigare. Mer detaljerad information får du av dina lärare.

Meritvärde vid sökning till högskola räknas F= 0, E=10, D= 12.5, C=15, B= 17.5, A=20.

Prövning

Prövning kan göras på nya kurser i hela Sverige.

Slutbetyg – gymnasieexamen

Slutbetyg inom Komvux kan utfärdas till och med den 1 juli 2020.

Högskoleförberedande examen på Komvux ska ha 2400 p , varav minst 2250 är godkända.

- Sv 1-3, Eng 5-6, Ma 1b eller 1c

- Godkänt gymnasiearbete 100p

- En eller flera kurser i Sh, Hi, Re eller Na

- Na kan ersättas av Fy, Bi eller Ke

- Kurser ska vara till övervägande del mot vald gymnasieutbildning

Yrkesexamen på Komvux ska ha 2400 p, varav minst 2250 är godkända

- Sv 1, Eng 5, Ma 1a, 1b eller 1c

- Godkänt gymnasiearbete 100 p

- Minst 50 p i vardera Sh, Hi, Re, Na

- Kurser ska vara till övervägande del mot vald gymnasieutbildning

Grundläggande behörighet till högskola

De äldre betyg som en gång gett grundläggande behörighet kommer även i fortsättningen att göra det. Slutbetyg utfärdade före 2012-07-01  ger grundläggande behörighet.

Den tidigare 25:4-behörigheten är borttagen sedan 2012-01-01.

Reell kompetens kallas den nya vägen till behörighet utan slutbetyg/gymnasieexamen. Den innebär att förutsättningarna att tillgodogöra sig utbildningen prövas på annat sätt, enligt följande:

Den sökande ska ha minst godkänt betyg i:

- Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 (alternativt svenska A och B).

- Engelska 5 och 6 (alternativt engelska A).

- Matematik 1a, b eller c (alternativt Matematik A).

- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 (alternativt Samhällskunskap A).

Dessutom ska den sökande ha minst tre års arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder samt ha gjort högskoleprovet.
Bedömningen görs av den högskola man söker till.

Arbetslivserfarenhet kan vara jobb på minst halvtid och behöver inte vara sammanhängande eller på samma jobb.

Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Yrkeslärlingsutbildning

Tillsammans med Grästorp, Vara, Lidköping, Skara, Götene och Essunga har vi ett antal lärlingsplatser du kan söka. 

Lärlingsutbildningen omfattar minst 400 och som mest 1600 gymnasiepoäng och riktar sig till dig som är berättigad till vuxenutbildning och vill skaffa dig kunskaper genom mycket praktik på en arbetsplats inom ett valt yrkesområde. Minst 70% av din utbildning är arbetsplatsförlagd praktik och du får därmed en nära kontakt med arbetslivet. De teoretiska inslagen i kurserna inhämtas genom lärarstödda självstudier där yrkeslärare stödjer dig i ditt arbete.

Har du en praktikplats så underlättar det.

Har du en egen idé som skulle passa som lärlingsutbildning?

Hur ansöker du?

Du ansöker genom att skicka in en ansökningsblankett till Campus i Lidköping, märkt med lärlingsutbildning och vad du söker för utbildning. Med ansökan ska du bifoga en kopia av betyg på tidigare studier samt ett personligt brev där du gör en motivering till hur det kommer sig att du söker. En ansökan följs eventuellt av en intervju, där efter tas beslut om lärlingsutbildning går att genomföra.

Förkunskapskrav

Grundskolekompetens eller vad utbildningen kräver.

Kursstart och kurslängd

Utbildningen omfattar mellan 20 veckor och 2 år. Omfattningen är beroende av vilket yrkesområde du önskar. Kursstart sker när lärlingsplats och studieplan är upprättad.

Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Yrkesvux

Kommunen har fått statsbidrag för att satsa på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (Yrkesvux). Syftet är att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning. Utbildningarna planeras i samråd med Arbetsförmedlingen. 

Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Studie- och yrkesvägledning

Om du vill prata med någon om vilka möjligheter som finns för dig som vuxenstuderande är du välkommen att boka in ett vägledningssamtalPDF (pdf, 179.1 kB) hos Studie- och Yrkesvägledare.

Boka gärna tid för studie- och yrkesvägledning hos SYV Therese Boström.

Här kan du läsa hur du ansöker PDF (pdf, 207.4 kB)ansöker till Campus Västra Skaraborg.


Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt