Läs mer

Sammanträdesdagar för politiken

Sammanställning över sammanträdesdagar för politiken 2024 finns här Pdf, 108.6 kB..

Kommunfullmäktige

Tid: 18:30

Måndag den 26 februari

Måndag den 25 mars

Måndag den 29 april

Måndag den 17 juni

Måndag den 30 september

Måndag den 28 oktober

Måndag den 25 november

Måndag den 16 december

Kommunstyrelsen

Tid: 13:00

Måndag den 15 januari (extra, start kl 10.00)

Onsdag den 7 februari

Onsdag den 6 mars

Onsdag den 10 april

Onsdag den 29 maj (obs! startar 9.00)

Extra Måndag den 17 juni (start 14.00)

Onsdag den 11 september

Onsdag 9 oktober

Onsdag 6 november

Onsdag 4 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid: 13:00

Torsdag den 4 januari (extra)

Måndag den 22 januari

Måndag den 19 februari

Måndag den 25 mars

Måndag den 2 april

Måndag den 13 maj

Måndag den 20 maj

Måndag den 26 augusti

Måndag den 23 september

Måndag den 30 september

Måndag den 21 oktober

Måndag den 28 oktober

Måndag den 18 november

Utbildningsnämnden

Tid: 17:00

Tisdag den 23 januari

Tisdag den 20 februari

Tisdag den 26 mars

Tisdag den 14 maj

Tisdag den 27 augusti

Tisdag den 24 september

Tisdag den 22 oktober

Tisdag den 19 november

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid: 08:30

Tisdag den 9 januari

Tisdag den 6 februari

Tisdag den 12 mars

Tisdag den 30 april

Tisdag den 13 augusti

Måndag den 9 september

Tisdag den 8 oktober

Tisdag den 5 november

Socialnämnden

Tid: 14:00

Onsdag den 24 januari

Onsdag den 21 februari

Onsdag den 27 mars

Onsdag den 15 maj

Onsdag den 28 augusti

Onsdag den 25 september

Onsdag den 23 oktober

Onsdag den 20 november

Socialnämndens arbetsutskott

Tid: 08:30

Onsdag den 10 januari

Onsdsag den 7 februari

Onsdag den 13 mars

Onsdag den 10 april, individutskott

Onsdag den 2 maj

Onsdag den 5 juni, individutskott

Onsdag den 3 juli, individutskott

Onsdag den 14 augusti

Onsdag den 11 september

Onsdag den 9 oktober

Onsdag den 6 november

Onsdag den 11 december, individutskott

Bygg- och miljönämnden

Tid: 15:00

Torsdag den 25 januari

Torsdag den 22 februari

Onsdag den 27 mars (obs! ny dag)

Torsdag den 16 maj

Torsdag den 22 augusti

Torsdag den 26 september

Torsdag den 24 oktober

Torsdag den 21 november

Bygg- och miljönämndens beredning

Tid: 15:00

Torsdag den 11 januari

Torsdag den 8 februari

Torsdag en 14 mars

Torsdag den 2 maj

Torsdag den 15 augusti

Torsdag den 12 september

Torsdag den 10 oktober

Torsdag den 7 november

Budgetdialog

Torsdag den 7 mars och fredag den 8 mars

Torsdag den 5 september och fredag den 6 september

Revisionen

Tid: 08:30

Fredag den 9 februari

Fredag den 15 mars

Fredag den 19 april

Fredag den 24 maj

Fredag den 23 augusti

Fredag den 11 oktober

Fredag den 8 november

Valnämnden

Fredag den 1 mars kl. 10.00

Tisdag 16 april kl. 13.30

Onsdag den 12 juni kl. 09.00

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt