Läs mer

Sammanträdesdagar för politiken

Sammanställning över sammanträdesdagar för politiken 2023 finns här Pdf, 111.7 kB..

Kommunfullmäktige

Tid: 18:30

Måndag den 27 februari

Måndag den 27 mars

Måndag den 24 april

Måndag den 29 maj (inställt)

Måndag den 19 juni

Måndag den 25 september

Måndag den 30 oktober

Måndag den 27 november

Måndag den 18 december

Kommunstyrelsen

Tid: 13:00

Onsdag den 11 januari

Onsdag den 8 februari

Onsdag den 8 mars

Onsdag den 12 april

Onsdag den 10 maj (inställt)

Onsdagen den 31 maj

Onsdag den 6 september

Onsdag 11 oktober (start kl 9.00).

Tisdag 7 november (start kl 9.00, Obs, ändrad dag!)

Onsdag 29 november

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid: 13:00

Måndag den 23 januari

Måndag den 20 februari

Måndag den 27 februari

Måndag den 20 mars

Måndag den 27 mars

Måndag den 24 april

Måndag den 15 maj

Måndag den 22 maj

Måndag den 21 augusti

Måndag den 18 september (inställt)

Måndag den 25 september

Måndag den 23 oktober

Måndag den 30 oktober

Måndag den 13 november

Utbildningsnämnden

Tid: 17:00

Torsdag den 5 januari

Tisdag den 24 januari

Tisdag den 21 februari

Tisdag den 21 mars

Tisdag den 25 april

Tisdag den 16 maj

Tisdag den 22 augusti (inställt)

Tisdag den 19 september

Tisdag den 24 oktober

Tisdag den 14 november

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid: 08:30

Tisdag den 10 januari

Tisdag den 7 februari

Tisdag den 7 mars

Tisdag den 11 april

Tisdag den 2 maj

Tisdag den 8 augusti (inställt)

Tisdag den 5 september

Fredag den 13 oktober

Tisdag den 31 oktober

Socialnämnden

Tid: 14:00

Onsdag den 4 januari

Onsdag den 25 januari

Onsdag den 22 februari

Onsdag den 22 mars

Onsdag den 26 april

Onsdag den 17 maj

Onsdag den 14 juni

Onsdag den 23 augusti

Onsdag den 20 september

Onsdag den 25 oktober

Onsdag den 15 november

Socialnämndens arbetsutskott

Tid: 08:30

Onsdag den 11 januari

Onsdsag den 8 februari

Onsdag den 8 mars

Onsdag den 12 april

Onsdag den 3 maj

Onsdag den 7 juni

Onsdag den 5 juli

Onsdag den 9 augusti

Onsdag den 6 september

Onsdag den 11 oktober

Onsdag den 1 november

Onsdag den 6 december

Bygg- och miljönämnden

Tid: 15:00

Torsdag den 26 januari

Torsdag den 23 februari

Torsdag den 23 mars

Torsdag den 27 april (inställt)

Onsdag den 17 maj

Torsdag den 24 augusti (inställt)

Torsdag den 28 september

Torsdag den 26 oktober

Torsdag den 16 november

Bygg- och miljönämndens beredning

Tid: 15:00

Torsdag den 12 januari

Torsdag den 9 februari

Torsdag en 9 mars

Torsdag den 13 april

Torsdag den 4 maj

Torsdag den 10 augusti

Torsdag den 7 september

Torsdag den 12 oktober

Torsdag den 2 november

Budgetdialog

Torsdag den 2 mars och fredag den 3 mars

Torsdag den 31 augusti och fredag den 1 september

Revisionen

Tid: 08:30

Tisdag den 24 januari

Torsdag den 16 februari

Torsdag den 16 mars

Torsdag den 20 april

Torsdag den 12 maj

Torsdag den 14 september

Torsdag den 19 oktober

Torsdag den 14 december

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt