Läs mer

Kommunfakta

Hästar på en gård i Lekåsa, Essunga kommun

Essunga kommun har drygt 5 700 invånare  och ligger i hjärtat av Västra Götalands län. Hälften av invånarna bor på landsbygden och hälften i små trevliga tätorter. Nossebro med omkring 2 000 invånare är kommunens centralort.

Kommunens storlek till ytan är 23.500 hektar, vilket motsvarar 235 kvadratkilometer.

Essunga kommun ligger söder om Vänern och en timmas bilresa nordost om Göteborg. E20 mellan Stockholm och Göteborg passerar genom kommunen och motorvägen är utbyggd till mötesfri väg söderut. Inom en radie på åtta mil når man cirka 1,3 miljoner människor, sex högskolor och tolv städer.

Genuin jordbruksbygd med framgångsrika företag
Essunga kommun är en genuin jordbruksbygd där det än idag finns ljuvliga hagar där kor, hästar och får betar på ängarna. På orten har det också vuxit fram många industrier, varav flera blivit stora arbetsplatser. Essunga kommun har ett strategiskt läge mitt i storlänet och ett gynnsamt företagsklimat. Det finns små trivsamma skolor på flera platser i kommunen, och barnomsorgen är väl utbyggd. I Jonslund byggs en helt ny skola för elever från förskola till årskurs 5.

Essunga kommun på kartan (extern sida via Open Street Map) Länk till annan webbplats..

Platsen för evenemangen som lockar besökare från när och fjärran!
Nossebro marknad är sedan 120 år tillbaka en välbekant mötesplats för knallar och kunder i Nossebro. De centralt belägna marknadsplatserna i kommunens centralort står även årligen värd för Nossebro motorlördag och veteranmarknader som båda lockar retro- och motorintresserade långväga ifrån.

Förenings- och kulturlivet är mycket omfattande och bygden är känd för sitt starka engagemang i den lokala utvecklingen. Vår kulturhistoria är mycket rik på fornminnen, gamla boplatser, runstenar med mera. Essungabygden är sagolikt vacker och ger tillfällen till många naturupplevelser. Läs mer om bygden på vår turist- och evenemangswebb Länk till annan webbplats..

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt