Läs mer

Företagssamverkan

Erikssons charkuteri i Nossebro

Essunga kommun erbjuder en levande landsbygd med stark företagsanda.

Kommunen är känd för sitt goda företagsklimat.

Här är det lätt att starta och driva företag. Vårt mål är att alltid kunna leverera den service företagare behöver i sitt företagande.

Essunga är en traditonell landsbygdskommun, som även präglar näringslivet. Lantbruk och industriföretag är stöttepelare, men även byggnads- och transportföretag är rikligt representerade.
Här finns även en framväxande företagsamhet inom besöksnäringen och handeln.

Sedan 2005 har kommunen kraftigt flyttat fram sina positioner i Svenskt Näringslivs ranking om bästa företagsklimatet, 2019 placerade kommunens sig på 19:e plats av landets 290 kommuner.

Nyföretagandet i kommunen är bäst i landet och vi placerade oss etta i rankingen 2021.

I kommunen finns cirka 1500 företag och de flesta företag är enmansföretag. Antalet nystartade företag ökar år för år. Essungas privata företagsamhet präglas av stor rutin och stabilitet. Många företagare har länge drivit sina rörelser och få företag upphör. Bland företagarorganisationerna intar Nossebroregionens företagare en särställning, eftersom det är en lokal men ändå gränslös sammanslutning, som välkomnar alla typer av företag.

Nossebroregionens företagarförening

Välkommen som medlem 2023 i Nossebroregionens Företagare!

Nossebroregionens Nätverk bildades 1983 och startades som ett samarbete mellan kommunen
och näringslivet. Avsikten är att vi inom nätverket skall arbeta med olika projekt och frågor som medlemmarna tycker är angelägna. Ett annat viktigt mål med nätverket är att företagare i vårt område skall träffas för erfarenhetsutbyte i form av bl.a. studiebesök på olika företag.

Som medlem får du delta på de träffar som ordnas varje år. Där finns det tid för att nätverka och diskutera med oss och medlemmarna.

Styrelsen i Nossebroregionens Företagarförening

Ordförande: Christer Lundén 

Vice ordförande: Gustav Erikson

Kassör: Jan Därnemyr

Sekreterare: Pernilla Nilsson

Ledamöter: Anders Larsson, Stina Nilsson, Matilda Kälström.

För att vi lättare ska kunna bjuda in dig till våra träffar önskar vi få er epostadress. Gå in och anmäl epostadressen via den här länken. Maila till kassör Jan Därnemyr, Info@nossebroregionensforetagare.se eller ring 070-6897398. 

Betala din medlemsavgift till Bankgiro nr: 942-9200 

Medlemsavgifterna är följande:

Antal anställda

Medlemsavgift

Serviceavgift

0-3 st

100 kr

150 kr

4-9 st

100 kr

300 kr

10-24 st

100 kr

600 kr

25-49 st

100 kr

1000 kr

50-

100 kr

2000 kr

Etablera - Business Region Skaraborg & Position Väst

Essunga kommun ingår i ett samarbete med hela Skaraborg.

Business Region Skaraborg erbjuder fri, skräddarsydd och konfidentiell service till företag som söker bästa platsen för etablering i någon av regionens kommuner. Vårt uppdrag är att stärka det investeringsfrämjande arbetet och attrahera nya verksamheter och kompetenser. Verksamheten är ett samarbete mellan Skaraborgs 15 kommuner och vi är ett regionkontor till den nationella organisationen Business Sweden. Lär mer på Business Region Skaraborgs hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Då kommunen även gränsar till Fyrbodal ingår vi även i Position Väst som är tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo. Här samarbetar 18 kommuner för att få fler företag att etablera sig. En av de kommunerna är Essunga kommun. Du som företagare kan få tillgång till värdefull kompetens i form av finansieringslösningar och professionell affärsutveckling samt stöttning vid nyetablering och nystart av företag. Läs mer på Positions Västs hemsida Länk till annan webbplats..

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt