Läs mer

Upphandling

Upphandling

Kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara har en gemensam upphandlingsenhet som ligger i Lidköping. Vi sköter samordning och ledning av upphandlingsverksamheten i de sex kommunerna och administrerar övergripande upphandlingsärenden.

Eftersom kommuner räknas som upphandlande myndigheter lyder vi under lagen om offentlig upphandling (LOU).

Våra upphandlingar

Klicka här för att hitta våra upphandlingar. Länk till annan webbplats. Om du är intresserad av någon av de aktuella upphandlingarna kan du registrera dig gratis hos Visma Opic och ladda ner alla dokument. Om det inte finns någon länk vill vi att du vänder dig till den kontaktperson som anges i annonsen.

Den 28 januari 2022 ges ett digitalt informationsmöte om våra kommande upphandlingar inom bygg och entreprenad. Läs mer om mötet här Pdf, 64.8 kB. (Pdf, 64.8 kB) och anmäl dig via den här länken Länk till annan webbplats..

Direktupphandling Meröppetlösning för biblioteket i Nossebro 

Essunga kommun bjuder in till en direktupphandling av meröppetlösning för biblioteket i Nossebro. Läs förfrågningsunderlaget här. Pdf, 175.4 kB. (Pdf, 175.4 kB) Offert mejlas senast den 10:e februari 2022 till Andreas Hasselteg, ekonomichef.

Lagar och regler vid upphandling

Hos Konkurrensverket finns aktuell information om lagar och regler för offentlig upphandling Länk till annan webbplats. och hur upphandlingsprocessen för varor och tjänster är utformad. Det finns även en rad andra tjänster som kan vara användbara för dig som vill lära dig mer om offentlig upphandling.

Varför upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar kommunens upphandling av varor, tjänster samt bygg- och anläggningsentreprenader. Syftet med att upphandla en entreprenad, en verksamhet, en tjänst eller varor är att få uppdraget utfört på bästa sätt till önskad kvalitet och till lägsta möjliga kostnad. En upphandling ska leda till en tydlig definition om vad som ska utföras eller levereras.

Genom upphandling skapas också konkurrens mellan leverantörer som leder till nyskapande och utveckling av verksamheten. Upphandling av varor och tjänster är viktig för att säkerställa kvaliteten i servicen till kommunens invånare.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!