Läs mer

Upphandling

Upphandling

Kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara har en gemensam upphandlingsenhet som ligger i Lidköping. Vi sköter samordning och ledning av upphandlingsverksamheten i de sex kommunerna och administrerar övergripande upphandlingsärenden.

Eftersom kommuner räknas som upphandlande myndigheter lyder vi under lagen om offentlig upphandling (LOU).

Våra upphandlingar

Direktupphandling kompakt traktor

Essunga kommun, Teknisk enhet, genomför en enkel upphandling på kompakt traktor enligt bifogad specifikation (två dokument).  

Upphandling kompakttraktor Pdf, 116.5 kB.

Kriterier och viktning enkel upphandling av kompakttraktor Pdf, 401.9 kB.

Frågor ställs via epost till Bjarne Hurtig. Sista dagen för frågor är 28 november 2023. Tekniska frågar besvaras av Erik Nyblom alternativt 0512-572 33.

Utvärdering; Vi önskar få priset inklusive frakt till 465 30 Nossebro, exklusive moms.

Offert lämnas senast kl 23.59, 4 december 2023 via epost till Bjarne Hurtig.

Leverans av ny maskin ska kunna genomföras senast 31 december 2023 eller enl. överenskommelse.

Lagar och regler vid upphandling

Hos Konkurrensverket finns aktuell information om lagar och regler för offentlig upphandling Länk till annan webbplats. och hur upphandlingsprocessen för varor och tjänster är utformad. Det finns även en rad andra tjänster som kan vara användbara för dig som vill lära dig mer om offentlig upphandling.

Varför upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar kommunens upphandling av varor, tjänster samt bygg- och anläggningsentreprenader. Syftet med att upphandla en entreprenad, en verksamhet, en tjänst eller varor är att få uppdraget utfört på bästa sätt till önskad kvalitet och till lägsta möjliga kostnad. En upphandling ska leda till en tydlig definition om vad som ska utföras eller levereras.

Genom upphandling skapas också konkurrens mellan leverantörer som leder till nyskapande och utveckling av verksamheten. Upphandling av varor och tjänster är viktig för att säkerställa kvaliteten i servicen till kommunens invånare.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!