Läs mer

Upphandling

Upphandling

Kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara har en gemensam upphandlingsenhet som ligger i Lidköping. Vi sköter samordning och ledning av upphandlingsverksamheten i de sex kommunerna och administrerar övergripande upphandlingsärenden.

Eftersom kommuner räknas som upphandlande myndigheter lyder vi under lagen om offentlig upphandling (LOU).

Våra upphandlingar

Klicka här för att hitta våra upphandlingar. Länk till annan webbplats. Om du är intresserad av någon av de aktuella upphandlingarna kan du registrera dig gratis hos Visma Opic och ladda ner alla dokument. Om det inte finns någon länk vill vi att du vänder dig till den kontaktperson som anges i annonsen.

Direktupphandling traktor

Essunga Kommun utför enkel upphandling av en styck traktor typ New Holland T5 100 eller bedömd liknande produkt enligt bifogad specifikation. Pdf, 176.2 kB.  

Frågor ställs via epost till Bjarne Hurtig. Sista dagen för frågor är 19 april 2024.

Tekniska frågor på fordonet besvaras av Eric Nyblom via epost eller telefon 0512-572 33.

Utvärdering; Vi önskar få priset inklusive frakt till Nossebro, exklusive moms.

Offert lämnas senast kl 23.59, 24 april 2024 via epost till Bjarne Hurtig.

Leverans av offererad vara ska kunna genomföras 15 maj 2024 (eller efter överenskommelse).

Lagar och regler vid upphandling

Hos Konkurrensverket finns aktuell information om lagar och regler för offentlig upphandling Länk till annan webbplats. och hur upphandlingsprocessen för varor och tjänster är utformad. Det finns även en rad andra tjänster som kan vara användbara för dig som vill lära dig mer om offentlig upphandling.

Varför upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar kommunens upphandling av varor, tjänster samt bygg- och anläggningsentreprenader. Syftet med att upphandla en entreprenad, en verksamhet, en tjänst eller varor är att få uppdraget utfört på bästa sätt till önskad kvalitet och till lägsta möjliga kostnad. En upphandling ska leda till en tydlig definition om vad som ska utföras eller levereras.

Genom upphandling skapas också konkurrens mellan leverantörer som leder till nyskapande och utveckling av verksamheten. Upphandling av varor och tjänster är viktig för att säkerställa kvaliteten i servicen till kommunens invånare.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!