Läs mer

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Hjälpmedel

Den finns en mängd olika hjälpmedel för dig med funktionsnedsättning. Rullstol, rollator, greppvänliga bestick, förhöjningar till stolar och toalettstolar är exempel på vanliga hjälpmedel.

Så får du hjälpmedel
I första hand ska du vända dig till din vårdcentral. Oftast får du hjälpmedel av din distriktssköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut. Ibland krävs intyg från läkare med specialistkompetens. Du kan behöva betala egenavgift för hjälpmedel.

Bor du på vård- och omsorgsboende eller i servicehus är det kommunens ansvar att du har rätt hjälpmedel.

Bostadsanpassningsbidrag

Person som äger bostad eller hyr lägenhet kan erhålla bidrag när åtgärden utförs av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden.

Bedömning skrivs i form av intyg, som bekräftar bestående nedsättning samt problembeskrivning, detta görs av sakkunnig. Det vill säga arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan special inriktad legitimerad personal.

Åtgärder som vidtas kan till exempel vara: anpassa trösklar, ramper, hygienutrymme etcetera.

Villkoren för bostadsanpassningsbidrag finns i "Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mera".

Vad ges bidrag till?
Bostadsanpassningsbidrag lämnas enbart till fasta funktioner i bostaden och i anslutning till bostaden.

Bidrag lämnas inte om behovet av åtgärden är tillfälligt eller för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret. Det innebär att åtgärderna inte får vara ett led i en större upprustning av fastigheten.

Bidrag lämnas aldrig för lös egendom.

Bidrag lämnas till att utföra anpassningsåtgärderna för en skälig kostnad.

Ansökningsanvisning bostadsanpassningsbidrag Pdf, 223.7 kB.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Pdf, 657.9 kB.

Intyg för ansökan om bostadsanpassningsbidrag Pdf, 179.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Handläggare bostadsanpassningsbidrag

Mikael Johansson

E-post: mikael.johansson@vara.se
Direkt: 0512-318 26
Växel: 0512-570 00

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt