Läs mer

Livsmedel

Livsmedel

Livsmedelslagstiftningen omfattar hela kedjan ”från jord till bord”, det vill säga den inbegriper även primärproducenter och foderproducenter. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av primärprodukter och Jordbruksverket ansvarar för tillsyn av foderprodukter.

Livsmedelsanläggning

Principen för livsmedelslagstiftningen är att risken ska vara styrande och påverkar hur man tillämpar begreppet livsmedelsföretag. De flesta som hanterar livsmedel i någon form kallas för livsmedelsföretagare och omfattas av den nya lagen. Tidigare har vissa verksamheter varit undantagna, t ex vårdboenden, mindre förskolor och ideella föreningar, men nu täcks även dessa av lagen. Uppfyller en verksamhet inte kraven på viss kontinuitet och en viss grad av organisation är det dock inte ett livsmedelsföretag.   

Bygg- och miljökontoret har tillsyn över de flesta livsmedelsanläggningar i kommunen. Tillsynen innebär registrering av verksamheten, kontroller och revisioner. Kontroll av dricksvatten ingår också i kontorets arbete. Syftet med tillsynen är att de livsmedel som säljs inom Essunga kommun kan ätas utan risk för att konsumenterna blir sjuka.

Registrering
Livsmedelsanläggningen ska registreras och verksamheten knyts till livsmedelsföretagaren och inte till lokalen. Det innebär att beslut om registrering upphör att gälla vid ägarbyte och den nya ägaren måste se till att registrera verksamheten i rätt namn.

Starta livsmedelsverksamhet

Från den 1 december 2009 behöver du endast registrera din nya livsmedelsverksamhet hos miljökontoret innan du öppnar. Tidigare skulle verksamheten också godkännas innan start. Undantaget är slakterier och animaliska industrier som även i fortsättningen ska godkännas
innan de får öppna.

Detta innebär förenklingar för dig som företagare eftersom miljökontoret inte gör någon prövning innan du öppnar. Istället gör vi en inspektion efter att verksamheten startat. Då bedömer vi om verksamheten uppfyller de regler som finns. Precis som tidigare är det du som företagare som ansvarar för att din verksamhet uppfyller kraven, både när det gäller lokalerna och egenkontrollen.

Bygg- och miljönämnden ska lämna generella råd till livsmedelsföretagare men inte hjälpa dem att utforma lokal eller egenkontrollprogram. Det är inte heller bygg- och miljönämndens uppgift att utbilda livsmedelspersonalen. För dessa tjänster finns konsulter och branschorganisationer som företagarna kan anlita om de behöver hjälp.

E-tjänst för registrering av livsmedelsverksamhet finner du här. Länk till annan webbplats.

Vatten

Kommunalt vatten

Det kommunala dricksvattnet kontrolleras genom regelbunden provtagning. Kommunalt vatten finns i Nossebro, Jonslund, Essunga station och kyrkby samt Främmestad.

Matförgiftning

Här kan du anmäla om du misstänker att du har blivit sjuk av mat som du har ätit från ett matställe i Essunga kommun. Alla uppgifter du lämnar i formuläret är offentliga, även ditt namn och telefonnummer. Vill du vara anonym kan du tala med en livsmedelsinspektör, telefon 0512-570 14.
Ingick is i drycken? * (obligatorisk)
Ingick is i drycken?


Tidpunkt för måltiden (datum och klockslag): * (obligatorisk)
Tidpunkt för måltiden (datum och klockslag):
När började symptomen (datum och klockslag):
När började symptomen (datum och klockslag):
Symptom: * (obligatorisk)
Symptom:Ha du varit i kontakt med sjukvården? * (obligatorisk)
Ha du varit i kontakt med sjukvården?När blev du frisk?
När blev du frisk?
Har du varit utomlands de senaste fem dagarna innan du blev sjuk? * (obligatorisk)
Har du varit utomlands de senaste fem dagarna innan du blev sjuk?

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt