Läs mer

Bostäder, tomter och offentliga lokaler

Tomtkarta

I Essunga kommun finns möjlighet att bo i mindre tätorter eller på den vackra landsbygden. Oavsett så bor du med närhet till allt du behöver. Essunga kommun har en vision om att ha 10 000 invånare 2040 och arbetar aktivt med att planera och utveckla vårt samhälle.

Lediga tomter

Klicka här för att hitta lediga tomter.

Essunga kommun säljer tomter för bebyggelse av småhus samt verksamhetsmark. Du kan se de lediga tomterna i genom att klicka på kartan Länk till annan webbplats.. Klickar du på en tomt får du upp mer information om tomten och den tillhörande detaljplanen.

Så här går en försäljning till

När nya tomter är klara för försäljning, får de som är registrerade i tomtkön information och möjlighet att anmäla intresse. Är flera intresserade av samma tomt erbjuds tomten först till den som har stått längst i kön. Tackar den nej till tomten, erbjuds tomten till nästa person som visat intresse för samma tomt och som står näst i tur i tomtkön.

Tomter som redan erbjudits till tomtkön, men där ingen visat intresse, läggs ut i kartan och kan säljas omgående till intresserade köpare oavsett om de står i tomtkön eller inte.

Gå med i tomtkön
För att få köpa en ny tomt måste du vara registrerad i Essunga kommuns tomtkö. Genom tomtkön får du information om nysläppta tomter och möjlighet att köpa en tomt.

Anmälan till tomtkön sker här på webben Länk till annan webbplats., eller via e-post kommun@essunga.se.

För att aktivera din köplats behöver du betala en engångsavgift. Avgiften är på 500 kronor och du betalar till bankgiro: 960-7805, Ange ”tomtkö” samt ditt namn i vid inbetalning.

Riktlinjer för kommunal tomtkö Pdf, 312.3 kB.

Pågående tomtförsäljningar

Det finns lediga tomter i:
Nossebro
Essunga kyrkby
Främmestad
Jonslund

Kommande tomtförsäljningar

Stallabäcken, Nossebro

Industritomter och exploateringstomter

Är du intresserad av att etablera dig i Essunga kommun och söker mark för att bygga på.
Kontakta då Samhällsbyggnadsavdelningen, Essunga kommun.

Globala mål 11

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Läs mer om de globala målen. Länk till annan webbplats.

Bostadsanpassning

Person som äger bostad eller hyr lägenhet kan erhålla bidrag när åtgärden utförs av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden.

Bedömning skrivs i form av intyg, som bekräftar bestående nedsättning samt problembeskrivning, detta görs av sakkunnig. Det vill säga arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan special inriktad legitimerad personal.

Åtgärder som vidtas kan till exempel vara: anpassa trösklar, ramper, hygienutrymme etcetera.

Villkoren för bostadsanpassningsbidrag finns i "Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mera".

Vad ges bidrag till?
Bostadsanpassningsbidrag lämnas enbart till fasta funktioner i bostaden och i anslutning till bostaden.

Bidrag lämnas inte om behovet av åtgärden är tillfälligt eller för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret. Det innebär att åtgärderna inte får vara ett led i en större upprustning av fastigheten.

Bidrag lämnas aldrig för lös egendom.

Bidrag lämnas till att utföra anpassningsåtgärderna för en skälig kostnad.

Ansökningsanvisning bostadsanpassningsbidrag Pdf, 223.7 kB.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Pdf, 657.9 kB.

Intyg för ansökan om bostadsanpassningsbidrag Pdf, 179.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Handläggare bostadsanpassningsbidrag

Mikael Johansson

E-post: mikael.johansson@vara.se
Direkt: 0512-318 26
Växel: 0512-570 00

Särskilda boenden

När behovet av hjälp och stöd inte kan tillgodoses i det egna hemmet kan annat boende vara aktuellt. Då finns det olika boenden för personer över 65 år, för personer med psykiska funktionshinder, för personer med missbruksproblematik eller för personer med olika former av funktionshinder. 

Offentliga lokaler

Välkommen att hyra Essunga kommuns lokaler för möten och olika typer av arrangemang som till exempel sportevenemang, födelsedagsfesten, barnkalas och loppmarknader. Lokalerna kan bokas av föreningar, företag och privatpersoner.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt