Läs mer

Markanvisningar

En markanvisning innebär att en exploatör, under en viss tid, får ensamrätt att förhandla om villkor för att köpa kommunägd mark för byggnation.

Bilden visar markanvisning kvarteret Skatan

Markanvisning

Kommunen arbetar aktivt med att utveckla markanvändningen för att kunna erbjuda attraktiva boenden i varierade former, så att fler ska kunna bosätta sig i kommunen. Det är en viktig del i visionen att nå 10 000 invånare år 2040. Just nu har vi ingen markanvisning.

Riktlinjer för markanvisning

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt