Läs mer

Markanvisningar

En markanvisning innebär att en exploatör, under en viss tid, får ensamrätt att förhandla om villkor för att köpa kommunägd mark för byggnation.

Bilden visar markanvisning kvarteret Skatan

Markanvisning

Vi söker nu exploatörer som vill vara med och utveckla Essunga kommun. Vill du vara med och skapa ett mer levande och attraktivt industri- och verksamhetsområde med verksamheter som bidrar till ökad service i Essunga kommun?

Inlämning av intresseanmälan

Essunga kommun vill att ni lämnar in en intresseanmälan där ni redovisar hur ni vill utveckla området så att det bidrar till ett mer levande och attraktivt industri- och verksamhetsområde.
Vi önskar din anmälan senast den 9 september 2022.

Anmälan kan lämnas i digital form via e-post, USB-minne eller i pappersformat.

Intresseanmälan ska märkas med "Intresseanmälan industrimark" samt vilket eller vilka områden anmälan gäller.

E-postas till:
kommun@essunga.se

eller skickas till:

Essunga Kommun
Att: Didem Aksakal
465 82 Essunga

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1030 Karta STALLAHOLM 1;107, DEL AV.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2022-06-27 14.58
1030 Handlingar STALLAHOLM 1;107, DEL AV.pdf Pdf, 91.9 kB. 91.9 kB 2022-06-27 15.02
Geoteknisk undersökning.pdf Pdf, 25.9 MB. 25.9 MB 2022-06-27 15.02
Utvärderingskriterier Stallaholm 1;311 och Stallaholm 1;14.pdf Pdf, 353.5 kB. 353.5 kB 2022-06-27 15.32
Objektbeskrivning Stallaholm 1;311 och Stallaholm 1;14..pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2022-06-28 08.23

Frågor och svar

Alla frågor rörande markanvisningen skickas till didem.aksakal@essunga.se. Didem har semester vecka 28 till 32. Frågor kommer att besvaras efter semestern.

Inkomna frågor och svar kommer sedan att läggas upp på hemsidan.

Riktlinjer för markanvisning

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt