Läs mer

Hjälp i hemmet

Vårdtagare och kontaktperson

För att du ska kunna bo kvar hemma, trots att du behöver stöd i din vardag, finns det möjlighet att få hjälp från kommunens hemvård. Den hjälp du kan få är individuellt anpassad. Du får stöd till sådant som du inte kan utföra själv. Stödet kan till exempel innebära personlig omvårdnad men även promenader, inköp, tvätt, städning och leverans av mat.

 

Hemvård

Hemvårdens personal hjälper dig med personlig omvårdnad som exempelvis hygien, på- och avklädning och vid måltid. Personalen kan även hjälpa dig med praktiska sysslor som exempelvis städ, tvätt och inköp. Om du behöver kan du få stöttning och hjälp dygnet runt.

Din hjälp och/eller stöttning är individuellt anpassad och biståndsbedömd. För ansökan och mer information är du välkommen att kontakta äldreomsorgens biståndshandläggare: 0512-57122.

I Essunga kommun beslutade kommunfullmäktige år 2010 att införa valfrihet i hemvård enligt Lagen (2008:962) om valfrihet (LOV).

Valfrihetssystemet innebär att invånare i Essunga kommun som har beviljats hemvård, enligt Socialtjänstlagen, har rätt att välja vem som skall utföra insatsen.

För närvarande finns det förutom Essunga kommun en extern utförare.
Extern utförare: Rutans Allservice (utför endast service)
Telefon: 0709-75 27 21
E-post: lotta@rutansallservice.se

Produktblad för Rutans Allservice Pdf, 242.3 kB, öppnas i nytt fönster. och Essunga kommun Pdf, 553.4 kB..

Hemvårdens insatser ingår i maxtaxan och avgifterna för år 2022 kan ni läsa mer om här. Pdf, 292.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Trygghetslarm

Trygghetslarm innebär att du dygnet runt kan larma via en larmknapp som du bär på armen eller runt halsen. När du trycker på knappen löses larmet ut. Då svarar någon som du kan prata med, som i sin tur kontaktar personal från hemtjänsten.

Prata med biståndsbedömaren för hemtjänsten där du bor om du behöver ett trygghetslarm.

Nu gäller digital teknik i hela samhället så även för trygghetslarm. Det digitala trygghetslarmet innebär att du får låna en låda som placeras på lämpligt ställe i din bostad. Larmet sänder via det mobila GSM-nätet och personalen placerar larmet där bästa täckningen är. Larmet fungerar även när strömmen är borta. Till larmet hör ett mobilabonnemang som ingår i den avgift du betalar till kommunen och du betalar inget extra när du behöver använda larmet.

För att personalen ska kunna komma in till dig så snabbt som möjligt då du larmat, monteras även ett Phoniro-lås på din dörr. Det låset innebär att personalen kan låsa upp med hjälp av hemvårdens egna mobiltelefoner. Som säkerhet behöver du också lämna ifrån dig en nyckel till entre-dörren.


Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Från 1 juli 2002 gäller maxtaxa inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Med maxtaxa menas att du inte betalar mer än en viss summa per månad för omvårdnad, hemtjänst, dagvård och kommunal hälso- och sjukvård. För år 2024 är maxtaxan 2 575 kr.

Avgiftshandläggare kan nås via växeln 0512-570 00.

Avgifter inom äldreomsorgen 2024 Pdf, 46.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar 2024 Pdf, 303.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt