Läs mer

Valfrihet i hemvården

I Essunga kommun beslutade kommunfullmäktige år 2010 att införa valfrihet i hemvård enligt Lagen (2008:962) om valfrihet (LOV). I april 2011 beslut 20/4-2011 antog socialnämnden den uppdragsbeskrivning som reglerar Essunga kommuns valfrihetssystem.

Valfrihetssystemet innebär att invånare i Essunga kommun som har beviljats hemvård, enligt Socialtjänstlagen, har rätt att välja vem som skall utföra insatsen.

Ditt företag kan från och med den 1 september 2011 ansöka om att få utföra hemvård inom kommunen.

Omfattning

Uppdraget omfattar utförandet av biståndsbedömda hemvårdsinsatser i ordinärt boende, uppdelat på serviceinsatser och personlig omvårdnad med delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter mellan kl. 07.00 – 22.00 under hela året. Du som utförare kan välja att utförare serviceinsatser och/eller personlig omvårdnad.

Etableringsområde, kapacitetstak, profilering och tilläggstjänster

Etablering är möjlig inom hela Essunga kommun eller inom en del i kommunen då de geografiska områdena är uppdelade på norr och söder.
Du skall ange ett kapacitetstak som anger hur många timmars biståndsbedömda insatser som ditt företag kan åta sig att utföra per månad.
Det är möjligt för dig som privat utförare att erbjuda tilläggstjänster som inte är biståndsbedömda ex. trädgårdsarbete, storstädning mm. Ditt företag kan också profilera sig inom vissa områden t.ex språk, utbildning, erfarenhet.

Villkor och krav för godkännande

Socialnämnden tecknar avtal med de företag som ansöker och uppfyller de krav som kommunen fastställt. Avtalstid är från det datum då avtalet undertecknas till och med innevarande års utgång. Därefter sker en förlängs avtalet med ett år i taget om inte någon av parterna säger upp avtalet. Ömsesidig uppsägning är 3 månader.

Hur ansöker företaget?

Ansökan finns att hämta på kommunens hemsida och/eller Kammarkollegiets hemsida så länge kommunen annonserar uppdraget. Handläggningstid är ca 10 veckor efter mottagen ansökan. Det är socialnämnden som fattar beslut i frågan. Utföraren skall vara i drift 48 timmar efter avtalstecknande.

Så här ansöker du

Ansökningsunderlaget är uppdelat inom sex områden:

Kapitel 1 Inbjudan Pdf, 359.8 kB.

Kapitel 2 Förfrågningsunderlag - utförare Pdf, 488.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kapitel 3 Förfrågningsunderlag - verksamhetens utförare Pdf, 505.7 kB.   

Kapitel 4 avtal Pdf, 419.4 kB.  
 
Ansökan - befintligt företag Pdf, 49.5 kB.

Ansökan - nytt företag Pdf, 48.1 kB.

Anmälan, månadsunderlag för ersättning Pdf, 25.1 kB.

Ansökan om förändring Pdf, 34.1 kB.

Läs först igenom kapitel 1 ”Inbjudan” som ger en introduktion till uppdraget och detaljer om ansökningsprocessen. Granska därefter kapitel 2 ”Krav – utförare” och kapitel 3 ”Krav – verksamhetens utförande. Därefter fyller du i ansökan samt accepterar och bekräftar de krav som ställs i kapitel 3 . Komplettera med eventuella bilagor.

Undertecknad ansökan skickas i två exemplar märkt och adresserad enligt följande:

"Ansökan — Valfrihet inom hemvården "
Essunga kommun
Socialnämnden
465 82 Nossebro

Välkommen med din ansökan!

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt