Läs mer

Folkhälsa

Folkhälsoarbete handlar om att skapa förutsättningar för befolkningen att leva ett gott och hälsosamt liv, det vill säga att människor mår bra där de lever, arbetar och bor samt att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. Essunga kommun samarbetar med Västra Götalandsregionen i detta, och där rådet för social hållbarhet utgör en arena för samverkan.

Många goda krafter medverkar till hälsa

Bilden illustrerar grundläggande värden inom miljö och samhällsekonomi

Folkhälsa är stora gruppers hälsa och hälsa är din egen hälsa.

Vår hälsa formas av många olika byggstenar så kallade bestämningsfaktorer. Man brukar säga att den påverkas av arv, omgivande kultur- och miljö, de förutsättningar samhället ger dig och genom dina levnadsvanor.

Arvet går inte att påverka, men de andra byggstenarna så kallade bestämningsfaktorer för hälsa kan du påverka. Du kan påverka dem genom att ha sunda vanor när det gäller mat, rörelse, sömn och andra levnadsvanor. Att ha bra nära relationer till andra människor och att känna sig trygg där du bor är en viktig byggsten för hälsan.

Många byggstenar som skapar hälsa går att påverka genom politiska beslut både i kommunen, regionen och riksdagen. De byggstenarna kan du påverka genom samhällsengagemang och genom att rösta i olika val. Miljö, socialförsäkring, tillgång till cykelvägar är exempel på byggstenar för hälsa som kan påverkas med politiska beslut.

Vår hälsa är påverkbar både av dig själv och genom politiska beslut.

Folkhälsa – vad är det?

Folkhälsa är ett mått på en befolknings samlade hälsotillstånd, både vad det gäller nivå och fördelning av de samlade individernas hälsa. En god folkhälsa handlar alltså inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämnt fördelad som möjligt.

Folkhälsopolitik och folkhälsoarbete

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Till detta övergripande mål finns 8 stycken målområden. Målen tydliggör samhällets ansvar som förutsätter ett gemensamt och tvärsektoriellt arbete. Essunga kommun samarbetar med Västra Götalandsregionen i detta, och där rådet för social hållbarhet utgör en arena för samverkan. Läs mer här

Dokument

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt