Läs mer

Folkhälsopolitik och folkhälsoarbete

Folkhälsopolitik

Vad är hälsa för dig? Har du tänkt på att hälsa kan vara allt från sjunga i kör till att ha ett arbete?

Kärnan i folkhälsopolitiken är att ge förutsättningar för ökad livskvalitet, vilket påverkar hela befolkningens hälsa. Många olika aspekter i människors vardag påverkar hälsan: mötesplatser som ger möjlighet till social samvaro, tillgänglighet, trygghet, säkerhet, bra uppväxtmiljöer, frihet från buller, möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation med mera.

Förutsättningarna för att må bra och ha en god hälsa påverkas av så många olika faktorer. Våra ekonomiska och sociala förutsättningar som vi föds med spelar roll, de miljöer vi bor och vistas i har betydelse och de val som vi själva gör i vår vardag påverkar vår hälsa. Åtskilligt kan vi påverka själva, men vissa faktorer är betydligt svårare för oss som enskilda individer att åtgärda.

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet i Essunga kommun är en arena för samverkan mellan hälso- och sjukvårdsnämnden i östra Skaraborg och Essunga kommun.
Mellan parterna finns ett skrivet avtal som reglerar samverkan, ekonomi och åtagande. Syftet med avtalet är att genom långsiktig samverkan främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. Utgångspunkten skall vara befolkningsinriktat och utifrån de behov som finns och rådet ska utgöra ett stöd för de verksamheter som aktivt arbetar för att förbättra hälsoläget i Essunga kommun.

Ledamöter i folkhälsorådet i Essunga kommun
Folkhälsorådet består av en ledamot från varje nämnd i Essunga kommun samt två ledamöter från östra hälso-och sjukvårdsnämnden, dessutom är tjänstepersoner representerade av kommundirektör, chef för social sektor, chef för utbildningssektor, verksamhetschef för Närhälsan i Nossebro, Folktandvårdens klinikchef i Nossebro samt folkhälsostrateg.

Folkhälsoarbete

I Essunga kommun pågår kontinuerligt folkhälsoarbete som syftar till att förbättra medborgarnas hälsa.
De områden som prioriteras är:

  • Öka den psykiska hälsan.
    Genom föräldrastödsarbete, drogförebyggande arbete, insatser för att öka den psykiska hälsan, skapa ökad tillgänglighet samt arbeta med suicidprevention.
  • Levnadsvanor och livsvillkor.
    Genom ökad kunskap om kost samt ökad fysisk aktivitet genom ökad kunskap om rörelsekunskap och rörelseförståelse.


Exempel på folkhälsoarbete i kommunen

Friluftsliv & Folkhälsa i Essunga-Nossebro (vastsverige.com) Länk till annan webbplats.

Familjecentralen Regnbågen

Drogförebyggande arbete

Stallaholm Aktivitetsområde i Nossebro (vastsverige.com) Länk till annan webbplats.

Cykla i Essunga (vastsverige.com) Länk till annan webbplats.

Vandringsleder/MotionspårHjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt