Läs mer

Folkhälsopolitik och folkhälsoarbete

Folkhälsopolitik

Vad är hälsa för dig? Har du tänkt på att hälsa kan vara allt från sjunga i kör till att ha ett arbete?

Kärnan i folkhälsopolitiken är att ge förutsättningar för ökad livskvalitet, vilket påverkar hela befolkningens hälsa. Många olika aspekter i människors vardag påverkar hälsan: mötesplatser som ger möjlighet till social samvaro, tillgänglighet, trygghet, säkerhet, bra uppväxtmiljöer, frihet från buller, möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation med mera.

Förutsättningarna för att må bra och ha en god hälsa påverkas av så många olika faktorer. Våra ekonomiska och sociala förutsättningar som vi föds med spelar roll, de miljöer vi bor och vistas i har betydelse och de val som vi själva gör i vår vardag påverkar vår hälsa. Åtskilligt kan vi påverka själva, men vissa faktorer är betydligt svårare för oss som enskilda individer att åtgärda.

Folkhälsoarbete

I Essunga kommun pågår kontinuerligt folkhälsoarbete som syftar till att förbättra medborgarnas hälsa.
De områden som prioriteras är:

  • God psykisk hälsa i alla åldrar
  • Goda levnadsvanor och livsvillkor i alla åldrar
  • Goda livsmiljöer för alla åldrar

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt