Läs mer

Akut hjälp / Social jour

Oro för barn eller ungdom samt våld i nära relationer
Behöver du komma i kontakt med socialtjänsten gällande oro för barn eller ungdom samt våld i nära relationer under kontorstid kan du ringa vår kommunväxel på telefon 0512-57000 och be att få prata med en socialsekreterare.

Socialtjänsten nås på tel. 0512-570 81 fram till kl 15.00 de dagar kommunväxeln stänger kl 12. Efter kl. 15.00 och på röda dagar når du Socialtjänsten via socialjouren.

Avvikande öppettider i samband med helgdagar
Under 2022 har kommunväxeln öppet mellan kl. 9-12 följande dagar:

5 januari dagen för Trettondagen

7 januari

14 april Skärtorsdag

25 maj dagen före Kristi himmelfärdsdag

23 juni dagen för midsommarafton

4 november dagen före Alla helgons dag

23 december dagen före julafton

30 december dagen före nyårsafton


Socialjouren i Skövde, efter kontorstid
Skövde kommun ansvarar för sociala jouren efter kontorstid.
Du når sociala jouren på följande telefonnummer:

Telefon 0500 - 49 74 21 och 0500 - 49 74 22

Sociala jouren är nåbar under följande tider:

Måndag - torsdag, klockan 17.00 - 23.00
Fredag, klockan 16.00 - 01.00
Lördag, klockan 15.00 - 01.00
Söndag, klockan 15.00 - 23.00

Utöver ovanstående tider är socialjouren tillgänglig på nätter och helger för akuta anmälningar via SOS-alarm på telefonnummer 112. Dessa anmälningar kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel eller bristande tillsyn.
    

SOS Alarm - 112
SOS Alarm 112 ringer du om du eller någon annan är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis. Om du inte upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Sjukvårdsrådgivningen - 1177
Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Psykiatriska akutmottagningen - 1177
Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt. Via Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 får du information om närmaste mottagning.

Barnens hjälptelefon, Bris - 11 61 11
Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

BRIS Vuxentelefon - om barn - 077-150 50 50
BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd samt information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Varje samtal besvaras av en erfaren person på BRIS och du kan självklart vara anonym. Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal.

Kvinnofridslinjen - 020-50 50 50
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren - 0200-21 20 19
Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Nationella hjälplinjen - 020-22 00 60
Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.

Röda korsets jourhavande kompis - 020-22 24 44
Röda Korsets ungdomsförbund har även en telefon- och chattjour där du som ungdom kan chatta/prata anonymt med en jourhavande kompis. Genom jouren kan du prata om sorg, sex, ensamhet, oro, missbruk, din familj, betyg, ätstörningar ... eller kanske behövs bara en tröstande röst. Alla som svarar är unga, och du som ringer kan vara helt anonym. Kostnaden motsvarar ett lokalsamtal.

UMO, en ungdomsmottagning på nätet med mycket information, diskussioner, frågelåda m.m. Du finner länken nedan.
 
Länk till UMO; en ungdomsmottagning på nätet Länk till annan webbplats.

Äldrelinjen
Är du över 65 och känner att du behöver prata med någon? Ring Äldrelinjen på tel: 020-22 22 33, Äldrelinjen är öppen vardagar kl. 10–15 och är bemannad av utbildade volontärer.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt