Läs mer

Dödsfall och begravning

Svenska kyrkan har ansvar för att anordna begravning för alla människor i Sverige. Därför måste varje kommunmedlem betala en särskild begravningsavgift. Det gäller även de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. För begravningsavgiften har man rätt till en begravningsplats, till gravsättning, kremering, vissa transporter och tillgång till en lokal för begravningsceremonin.

Begravningsombud

De som inte tillhör Svenska kyrkan har begränsade möjligheter att direkt påverka hur församlingarna sköter begravningsverksamheten. Därför utser länsstyrelsen begravningsombud, som ska företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombudets uppgift är bland annat att kontrollera att begravningsavgiften är rimlig och att den har fastställts på ett riktigt sätt. Begravningsombudet ska också i övrigt bevaka intresse för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Lars Ödlund är förordnad som begravningsombud för Essunga kommun. Har du frågor som berör begravningsverksamheten så ring 073-540 24 73 eller maila larsodlund@telia.com

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning innebär en minnesstund utan jordfästning och utanför kyrkans eller annat samfunds ordning.

En borgerlig begravning har inga färdiga ritualer utan görs upp av de närmast sörjande tillsammans med en begravningsförrättare. Man kan välja mellan ett mycket enkelt, kort och informellt avskedstagande eller en längre ceremoni som innefattar till exempel musik, tal, diktläsning, gemensam sång eller andra inslag som de anhöriga önskar.

För Essunga kommun är Christer Aronsson utsedd till begravningsförrättare. Ta kontakt med honom eller den begravningsbyrå som ni vill anlita, så informerar de er ytterligare.

Dödsboanmälan

När en person avlider ska normalt bouppteckning göras inom tre månader från dödsfallet och därefter insändas till skatteverket för registrering. Bouppteckning görs för att utreda boets ekonomi.

Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden. Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet kan bouppteckning ersättas av en så kallad dödsboanmälan. Dödsboanmälan är, till skillnad från bouppteckning, kostnadsfri.

Om det finns fast egendom eller tomträtt bland den avlidnes tillgångar måste en bouppteckning upprättas.

Om du vill få möjligheten till dödsboanmälan utredd vänder du dig till Socialnämnden.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt