Läs mer

Ekonomi, försörjningsstöd

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd / Ekonomiskt bistånd

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Vid ansökan om försörjningsstöd ska uppgifter lämnas om inkomst, utgifter och tillgångar. Vid arbetslöshet ska den enskilde vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och för övrigt vara aktivt arbetssökande genom att söka arbete/sysselsättning på egen hand. Ansökan behandlas skyndsamt, senast inom 14 dagar ska den sökande fått en kallelse till personligt möte.

Försörjningsstöd beräknas efter riksnorm som är fastställd av regeringen. Varje enskilt ärende förutsätter dock en individuell bedömning och den enskilde ska bidra till sin egen försörjning genom att utnyttja alla möjligheter som finns för att försörja sig själv.

Riksnormen omfattar skäliga kostnader för livsmedel, kläder/skor, fritid, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och TV-licens.

Försörjningsstöd kan, efter individuell bedömning, även omfatta skäliga kostnader för exempelvis boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor och medlemskap i a-kassa.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) hjälper dig som bor i kommunen med ekonomisk och social trygghet. Vi ger råd och stöd till familjer och du kan få råd om din ekonomi.

Riksnorm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefon
Måndag - fredag, klockan 13.00 - 14.00
Telefon 0512 - 570 00
Fax 0512-571 09

Min sida - Ansökan ekonomiskt bistånd

Just nu går det inte att ansöka om försörjningsstöd via Iphone, Ipad eller Mac datorer. Felsökning pågår.
I väntan på rättning kan du ansöka via annan enhet, t ex via dator eller via en mobiltelefon av annan typ än Iphone.

En tjänst från Individ- och familjeomsorgen. Denna tjänst vänder sig till dig som har ekonomiskt bistånd.

Här loggar du in till Min sida – ansökan ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du behöver stöd att komma igång med tjänsten finns det personal i vår reception som kan hjälpa till, under de två sista måndagarna i månaden mellan kl 13 - 14.30.


Tjänsten ligger nere för service under följande dagar

14 januari klockan 08.30-13.30

18 februari klockan 08.30-13.30

17 mars klockan 08.30-13.30

14 april klockan 08.30-13.30

19 maj klockan 08.30-13.30

16 juni klockan 08.30-13.30

14 juli klockan 08.30-13.30

11 augusti klockan 08.30-13.30

Vad har tjänsten att erbjuda

Här kan du följa din ansökan om ekonomiskt bistånd, från det du lämnat in ansökan tills beslut är fattat.

Du ser när din ansökan är registrerad som inkommen, vilken bedömning och vilka beslut som fattats och när beslutet har fattats. Du kan också läsa din beräkning. Har du fått ett bifallsbeslut och pengar ska betalas ut kan du också se vilken dag utbetalningen sker. Detta innebär att du inte behöver kontakta din handläggare för att få information om ditt ärende utan har tillgång till den när du vill via tjänsten. Du ser också kontaktinformationen till din handläggare.

På Min Sida kan du också få information om du har blivit utvald för stickprovskontroll och vilka handlingar du behöver inkomma med för att komplettera din ansökan. Du kan få informationen via sms eller e-post, du väljer själv på vilket sätt under min profil. Det är viktigt att du registrerar aktuella kontaktuppgifter till dig så att du är nåbar för information.

Hädanefter kommer gynnande beslut endast att meddelas via ”Min sida” i e-tjänsten. Detta gäller oavsett om man ansöker om ekonomiskt bistånd via e-tjänsten eller inte.

Har du ekonomiskt bistånd har du automatiskt tillgång till tjänsten, det enda du behöver ha är e-legitimation.

Logga in med e-legitimation

För att logga in på Min sida – ekonomiskt bistånd måste du logga in med e-legitimation.

E-legitimation kan du få om du uppfyller följande:

 • Du har ett svenskt personnummer
 • Du är minst 16 år (olika banker har dock olika regler för ålderskrav, hör efter med din bank)
 • Du är folkbokförd i Sverige
 • Om du inte har e-legitimation kan du läsa mer om hur du skaffar en sådan på E-legitimation.se.

Budget- och skuldrådgivning

Vill du ha hjälp att ordna upp en skuldsituation eller en tilltrasslad vardagsekonomi?

Budget- och skuldrådgivaren (konsumentsekreteraren) kan ge praktiska råd om hur du kan gå tillväga i din skuldsituation och hjälper till med de ekonomiska beräkningar som behöver göras. De kan också ge råd om vad som krävs för att kunna göra en ansökan om skuldsanering. För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill ha andra typer av betalningsuppgörelser kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag. Rådgivaren kan i samråd med den skuldsatte arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Enligt Skuldsaneringslagen skall alla kommuner ge skuldsatta personer rådgivning.

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning på din situation.

Lösningen kan bestå av:

 • Hjälp med att göra upp en budget för ditt hushåll.
 • Råd om hur din ekonomi behöver förändras.
 • Förslag för att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation.
 • Råd som fokuserar på dina skulder.
 • Förslag för att undvika att situationen förvärras och för att staka ut en lösning, steg för steg.
 • Hjälp att kontakta dem som har fordringar på dig, t ex inkassobolag och Kronofogden.
 • Information om hur en skuldsanering går till.
 • Råd och stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen. Exempelvis hjälp med att ansöka, överklaga eller begära omprövning.
 • Hjälp att upprätta förslag till frivilliga överenskommelser.

För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill ha andra typer av betalningsuppgörelser kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag. Rådgivaren kan i samråd med den skuldsatte arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det. Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt. 

Skuldsanering

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Har du haft problem med dina skulder under en längre tid kan du ansöka om skuldsanering. Efter fem år kan du vara skuldfri.

Att söka skuldsanering

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden på en särskild blankett. Du kan ladda ner den direkt alternativt beställa postleverans på Kronofogdens hemsida, se länk till höger. Du kan också beställa ansökningsblanketten på Kronofogdens servicetelefon på telefonnummer 020-75 76 77.

Behöver du hjälp att fylla i ansökningsblanketten eller få ekonomisk rådgivning kan du kontakta din kommuns budget- och skuldrådgivare.

Vad händer efter ansökan?

Kronofogden prövar om du uppfyller skuldsaneringslagens krav för att få en skuldsanering. Om din ansökan blir godkänd kommer ett förslag till skuldsanering att skickas till dem du är skyldig pengar. Om någon av dem säger nej till förslaget kan Kronofogden ändå besluta om skuldsanering för dig.

Om du beviljas skuldsanering innebär det att du lever på existensminimum, vanligtvis i fem år. Alla pengar över existensminimum går till att betala av skulderna och du får en betalningsplan som du ska följa. Lever du under existensminimum är skuldsaneringsperioden fortfarande fem år men utan betalningsplan. Efter fem år är du skuldfri.

Kontakt: Konsumentsekreterare Essunga/Vara
På plats i Biblioteket i Nossebro: tisdagar kl 09.30-12.00, 13.00-15.00.
Övriga dagar når du konsumentsekreteraren på telefon 0512-313 18.

Stiftelser och fonder

Invånare i Essunga kommun kan söka pengar ur Syskonen Johanssons stiftelse enligt stiftelsens kriterier, se nedan.

Syskonen Johanssons stiftelse
Stiftelsens syfte är att stödja personer som drabbats av cancer, reumatism, blindhet, hörselskada samt hjärt- och kärlsjukdomar. Medel söks i slutet av året och kan sökas av invånare i Essunga och Vara kommuner. Annonsering sker i EssInfo (Essunga kommun) respektive Axet (Vara kommun). En gemensam styrelse för kommunerna behandlar ansökningarna och utser bidragsmottagare.

Kontaktperson/ordförande: Lisbeth Vidarsson 070-966 79 64

Överförmyndare / god man

Överförmyndare i samverkan Essunga kommun ingår i Överförmyndare i samverkan Länk till annan webbplats. tillsammans med Grästorp, Götene, Skara, Vara och Lidköping. De samverkande överförmyndarna har kontor i Stadshuset i Lidköping och mottagningsmöjligheter i respektive kommun. Handläggarna har dock sina fasta arbetsplatser i Lidköping.

Läs mer om verksamheten på Lidköpings kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Man når överförmyndare i samverkan via Lidköpings kommuns kontaktcenter på 0510-77 00 00. Handläggarna har telefontid tisdagar kl. 9-12 och torsdagar kl. 13-15. Vi tar dagligen hand om vår e-post och nås på kommun@lidkoping.se. Vill man träffa handläggare är man välkommen att boka ett besök.  

Överförmyndarnämnd I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige. Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet vars verksamhet regleras av kommunallagen, föräldrabalken och förvaltningslagen.

I Essunga kommun är ledamöterna i kommunstyrelsens arbetutskott utsedda till överförmyndarnämnd och för mandatperioden 2019-2022 är detta:

Daniel Andersson (M), ordförande Niclas Eringsfors (S) Barbro Gustafsson (M)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt