Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Årets Essungabo

Allmänheten får nominera vilka de tycker ska föräras utmärkelsen "Årets Essungabo". De inkomna förslagen bearbetas av en jury som sedan utser pristagaren.

På nyårsaftonen 31 december, i samband med Essunga kommuns nyårsfirande vid Idrottshallen på Stallaholmsområdet, presenteras och prisas Årets Essungabo.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 8 december klockan 23.30.

2019 består juryn av Carina Gustafsson, Börje Andersson, Berit Cerdier och Pernilla Nilsson.

Kriterier de har haft att förhålla sig till sedan starten på denna tradition 2007 är följande:
• På ett eller annan sätt gjort kommunen uppmärksammad på ett positivt sätt och satt kommunen på kartan
• Genom lång och trogen tjänst utvecklat kommunen
• Är skriven i eller har annan anknytning till kommunen
• Visat civilkurage i samband med en speciell händelse
• Genom sin insats räddat livet på eller stärkt livskvaliteten för en medmänniska.

Juryns motivering 2018
Årets Essungabo 2018 är en person med ett brett ideellt intresse. Denna person har inte sina rötter i vår kommun, men är Essungabo sedan ett drygt halvsekel tillbaka.

Personen har under lång tid arbetat i en anda som mycket väl överensstämmer med kriterierna för utmärkelsen Årets Essungabo.

Vår kommun är mycket föreningstät och det är i föreningslivet som den här personen i hög grad bidragit, och även inspirerat andra, på ett sätt som har få motsvarigheter i Essunga.

Han – ja, för årets Essungabo är en man – brinner särskilt för två områden. Dels kultur, dels hembygd.

Han har på ett unikt sätt utvecklat kulturlivet i landsbygdskommunen Essunga. Samtidigt har han mycket aktivt arbetat för att dokumentera och levandegöra vår kommuns lokala historia.

Personen har dessutom ett långt förflutet inom skolans värld. Hur han fått tiden att räcka till är svårt att förstå. Som styrelseledamot sedan 1970-talet, och från 1997 och 19 år framåt ordförande har han inom en viss förening främjat och utvecklat Essungas kulturliv genom att engagera en rad rikskända artister och grupper. Fastän inflyttad har han tagit Essungas hembygd till sitt hjärta och genom engagemang i centralortens hembygdsförening aktivt bidragit till att dokumentera och porträttera svunna tider, skeenden och personer. Under trettio års tid har han varit drivande och huvudansvarig för årsskriften Bilder från Nossebro Förr och nu. Han har också under lång tid varit idéspruta och drivande för hembygdsföreningens årliga utställningar i Stationshuset i Nossebro. Samt initiativtagare till Ljus och Ljudvandringarna i Nossebro.

Det stora engagemanget i dels Essunga Musik och Teaterförening, dels Nossebro hembygdsförening, där han varit sekreterare sedan föreningens bildande 1985, innebär att han dels utvecklat kommunens kultur- och hembygdsliv, dels starkt bidragit till att sätta vår kommun på kartan.
Välkommen fram och hämta din utmärkelse Rune Niklasson, Årets Essungabo 2018!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tidigare års utnämningar:

2018- Rune Niklasson; Årets Essungabo har sedan 1976 aktivt bidragit till att berika och
utveckla intresset för kultur i Essunga kommun. Som ordförande i Essunga Musik
och Teaterförening 1997 till 2016 har han lagt ner ett enormt ideellt arbete i
syfte att erbjuda essungaborna högkvalitativa evenemang inom teater, sång och
musik.

2017-Emma Nääs; Årets Essungabo 2017 är en energisk och positiv person som alltid har nära till skratt. Denna person har lång erfarenhet inom sin profession. Det är också inom detta sitt yrke som Årets Essungabo utmärkt sig på ett sätt som väl överensstämmer med kriterierna för denna utmärkelse.

2016 - Hasse Haraldsson; Hjärtat brinner extra för en mindre del av Essunga kommun, men detta engagemang blir till nytta för en mycket större region. Efter ett lokalt stormöte om centralorts­utveckling” 2012 har bl.a. dessa, av ”folket” önskade, delprojekt genomförts; kommunalt vatten och avlopp för ca 90 hushåll, boendemöjligheter i form av hyreslägenheter i radhus och villor, en ny ”mejeripark”, en ny mack samt det som stod högst på prioriteringslistan: en ny förskola, invigd i år!

2015 - Inger Johansson; Årets Essungabo 2015 personifierar engagemang! Andra människors välbefinnande och att det går bra för hembygden är alltid viktigare än den egna personen. Viljestyrkan och givmildheten har under många år märkts inom bland annat Röda Korset, Hembygdsföreningen, Lions, Svenska kyrkans internationella arbete med Lutherhjälpen och nästan 50 års anställning på kommunen.

2014 - Linnèa Ericson; Årets Essungabo har visat stor rådighet i en akut situation. Genom att vid rätt tillfälle använda sig av skolkunskaper om vad man gör vid en olyckshändelse, har framtiden för en hel familj påverkats. Den klart yngsta pristagaren någonsin – och vi är stolta över att hon är vår egen och Årets Essungabo.

2013 - Börje Andersson; Årets Essungabo är genuint bussig, ställer alltid upp och detta i kombination med en glimt i ögat. Att bevaka och vara uppmärksam på vad som händer ingår i den dagliga verksamheten men det görs även med stort privat engagemang. Intresset är äkta och dessutom mångårigt. Inget får missas vad gäller olika aktiviteter i kommunen!

2012 - Göran Smith; Genom ditt mångåriga och stora engagemang kring Nossebro Musikkår, Essungabygdens Lucia och alla övriga uppdrag, där många i bygden lärt känna dig, är du en värdig mottagare till utmärkelsen Årets Essungabo 2012.

2011 - Lennart Ljungsberg; han har genom sitt gedigna engagemang lyckats få till stånd en konstgräsplan i Nossebro. Alla fem idrottsföreningarna i kommunen har enats kring denna satsning, vilket i sig varit ett spännande projekt.

2010 - Monica Galle; för sitt engagemang i Retroprojektet; allt arbete hon har lagt ner i bl a retrolägenheten Andra Våningen och att marknadsföra Nossebro som en retroort.

2009 - Ulla och Åke Aghamn; för deras roll i filmen om Krokstorps Lanthandel gjort kommunen vida känd som en trivsam, mysig och häftig kommun att bo och verka i.

2008 - Ulf Stiernstrand; en av initiativtagarna till Nattpatrullen. Den frivilliga nattpatrullen stör den kriminella verksamheten och gör det obekvämt att ostört röra sig i vår kommun nattetid. Polisen ser Nattpatrullen som ett viktigt komplement.

2007 - Rune "Läkka" Johansson; var den första, som fick detta pris; han var aktiv i bland annat Nossebro Hembygdsförening, NSF-scouterna, guidade samt var en stor kulturpersonlighet.


Senast uppdaterad 2019-04-04 Pernilla Nilsson

Hjälpte informationen på sidan dig?



Tack för att du hjälper oss!

Kontakt