Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Resor, transporter och besök

Med färdtjänst menas särskilt anordnade transporter för dig med funktionshinder när du till exempel ska handla, besöka någon anhörig eller bekant eller delta i någon fritidsaktivitet. Färdtjänst får inte användas när du skall åka på läkarbesök, behandlingar eller till resor till och från sjukhus. Dessa resor görs med sjukresa.

 

Fler sätt att boka färdtjänst

NYHETER!
Nu kan du boka färdtjänst på mer än ett sätt, mer information får du i Västtrafiks folder.

 

 

 

Reshjälpskortet

Från och med 25 september 2019 kan den som har rätt till färdtjänst beställa ett personligt Reshjälpskort för kollektivtrafiken i regionen från Västtrafik. Innehavaren av kortet betalar sin biljett själv men kan ta med en vän/ledsagare gratis med kortet. Kontakta Västtrafik för mer information.

Färdtjänst

Vem kan få färdtjänst

Du som har ett fysiskt, psykiskt eller socialt funktionshinder, varaktigt under minst tre månader, som gör att du har svårt att åka med allmänna kommunikationsmedel som till exempel buss eller tåg.

Att du saknar körkort, är gammal, att det inte går några bussar eller tåg ger dig inte rätt
till färdtjänst.

Rätt till färdtjänst prövas enligt Lagen om färdtjänst (1997:736) § 7
”Tillstånd till färdtjänst skall meddelas dem som på grund av
funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationsmedel”. 

Ansöka om färdtjänst

Du kan ansöka om färdtjänst genom att fylla i, skriva ut, signera och skicka in en ansökan eller genom att använda dig av vår e-tjänst för färdtjänstansökanöppnas i nytt fönster.

Var noga med att lämna så mycket information som möjligt i din ansökan för att påskynda hanteringen.

Förutom ansökan krävs minst ett av nedanstående för att färdtjänstläggaren ska kunna ta beslut:

 • Utlåtande av legitimerad personal.
 • Kontaktperson inom vården, som känner till ditt funktionshinder väl, titel och namn samt telefonnummer.

Även ett hembesök kan krävas.

Om du har färdtjänst beviljad i Essunga kommun sedan tidigare, avgör färdtjänsthandläggaren om något av ovanstående är nödvändigt för att kunna ta ett beslut.

Ansökan om färdtjänstPDF (pdf, 270.6 kB)

Utlåtande av legitimerad personalPDF (pdf, 679 kB)

Beviljat tillstånd

Färdtjänsthandläggaren skickar ett skriftligt beslut, och informationsfolderPDF (pdf, 291 kB) med mera, till dig eller din kontaktperson. Ditt färdtjänsttillstånd registreras hos Västtrafik och Beställnings-centralen.

Ett tillstånd om färdtjänst kan tas tillbaka

Handläggaren kan ta tillbaka tillståndet för färdtjänst om förutsättningarna ändras för din beviljade färdtjänst. Tillståndet kan också tas tillbaka om du inte följer de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten. 

Att tänka på när du ska resa

Beställning av färdtjänst

Du beställer dina resor via Beställningscentralen, telefon 020-91 90 90. 

Resan ska beställas senast 60 minuter innan du ska åka.
Du måste boka av en beställd resa senast 60 minuter innan avresa.
Om du inte bokar av resan får du betala eventuella kostnader. 

Vem planerar resorna? 

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Personalen på Beställningscentralen planerar resorna och du kan få åka färdtjänst tillsammans med andra personer. 

Resor kan göras alla dagar mellan klockan 05:00 – 02:00.  

Skulle du utebli från beställd resa eller inte avbeställer resa i tid äger
kommunen rätt att, efter särskild prövning, ta ut en ersättning av dig. 

Legitimation

Du ska vid resa kunna visa upp giltig ID-handling. 

Medresenär och ledsagning

Behöver du hjälp på resan eller vill ta med dig någon? 

Medresenär

Du kan få ta med dig en medresenär på resan. Medresenären betalar samma avgift som du gör och måste stiga på och av på samma plats som du. 

Ledsagning

Om ditt funktionshinder gör att du inte klarar av resan i bilen på egen hand eller med den service som normalt ges av chauffören, kan du i din färdtjänstansökan också ansöka om att få ta med dig en person, en ledsagare, som hjälper dig. Ledsagaren måste stiga av och på vid samma plats som du själv. Ledsagaren får inte själv vara beviljad färdtjänst. Färdtjänsten anordnar inte ledsagare.

Djur

Ledarhund och assistenthund får medfölja utan kostnad. Inga andra husdjur får tas med vid färdtjänstresa. 

Hur långt får du resa med färdtjänsten?

Du som har färdtjänst i Essunga kommun får resa obegränsat inom följande kommuner: 
Ale, Alingsås, Bollebygd, Borås, Falköping, Grästorp, Götene, Herrljunga, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Partille, Skara, Skövde, Stenungsund, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Vänersborg. 

För övriga resor inom regionfärdtjänstområdetPDF (pdf, 94.9 kB) kan du ansöka om Regionfärdtjänst.
Då kan du åka 10 stycken enkelresor inom Regionfärdtjänstområdet under en period av
12 månader. 

Ansökan om RegionfärdtjänstPDF (pdf, 520.1 kB)

Tillfällig vistelse i annan kommun

Om du tillfälligt vistas i en annan kommun kan du ansöka om färdtjänst för lokala resor i den besökta kommunen. 

Riksfärdtjänst

En resa inom Sverige med tåg, flyg, båt och samordnad taxi. Ansökan om Riksfärdtjänst görs för varje resetillfälle, tillståndet gäller därmed endast en resa.

Syftet med resan måste vara rekreation, fritidssysselsättning eller enskild angelägenhet.

Ansökan om RiksfärdtjänstPDF (pdf, 602.8 kB)

Regler för RiksfärdtjänstPDF (pdf, 46.7 kB)

Hur överklagar du ett beslut om färdtjänst

Ett beslut om färdtjänst kan överklagas till Förvaltningsrätten i Jönköping. Detta kallas för förvaltningsbesvär.
Om du vill överklaga ett beslut så kan du få hjälp med detta av färdtjänsthandläggaren.

Sjukresor

Färdtjänst får inte användas när du ska åka på läkarbesök, behandlingar eller för resor till och från sjukhus. Dessa resor görs med sjukresa.

För mer information om sjukresor, ansökan med mera hänvisar vi till Västra Götalands regionens hemsida eller telefonnummer 010-473 21 00.

Ledsagarservice

En del människor med funktionsnedsättningar kan ha svårt att ensamma gå iväg till bion, till vännerna eller till andra aktiviteter. Då kan man ansöka om en ledsagare. En ledsagare är en person som går med dit man ska, kanske för att visa vägen eller för att vara ett stöd under aktiviteten.

Ledsagarservice på stationer och terminaler

Alla resenärer som har en funktionsnedsättning eller har särskilda behov har rätt till att få hjälp med ledsagning på stationer och terminaler, som erbjuder denna service, i samband med resa. Ledsagning är helt kostnadsfri för resenären. Här kan du läsa mer om den ledsagarservice som Västtrafik erbjuder.länk till annan webbplats

Parkeringstillstånd (PRH)

Vem kan få Parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH)

 • En person som är rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, det vill säga har stora svårigheter att förflytta sig till fots.
 • För en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara i undantagsfall, till exempel vid balansrubbningar och yrsel av allvarligt slag.
 • I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna en rörelsehindrad passagerare i närheten av målpunkten och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.

 Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas:

 • En blind person, som inte har något rörelsehinder, kan normalt inte få ett tillstånd.
 • Rullstolsburen person som inte är bilförare beviljas inte Parkeringstillstånd, (om inte behov av förarens hjälp och stöd utanför fordonet föreligger, enligt reglerna ovan).
 • Svårigheter att bära är inte ensamt tillräcklig grund för tillstånd.
 • Mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett, anses inte vara tillräckligt skäl för tillstånd.
 • Svårigheter att ta sig i och ur en bil är inte grund för tillstånd.
 • Amputerat ben utgör inte grund för tillstånd.
 • Psykiska funktionshinder – regelbundet hjälpbehov men inte rörelsehindrad.

Mer information om parkeringstillstånd för rörelsehindradPDF (pdf, 228.6 kB)

Rätt till Parkeringstillstånd för rörelsehindrad (PRH) prövas enligt Trafikförordningen 13 kap 8 § (1998:1276)PDF (pdf, 117.5 kB) samt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2009:73PDF (pdf, 840.6 kB)

Var och när gäller tillståndet

Parkeringstillståndet utfärdas i din hemkommun men gäller i hela landet och i alla EU-länder.

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i fordonet. Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, som längst 5 år.

Ansöka om Parkeringstillstånd för rörelsehindrad (PRH)

Information till dig som sökande och intygsskrivarenPDF (pdf, 719.4 kB) som gör det lättare att förstå hur ansökan och intyg ska fyllas i för att vara komplett.

Du ansöker om PRH genom att skriva ut, fylla i och skicka in en ansökningsblankett med bilaga.PDF (pdf, 41.3 kB)

Glöm inte att skicka med ett läkarintygPDF (pdf, 149.1 kB)

OBS! Var noga med att ansökan och läkarintyg är komplett samt att du bifogar ett foto!

Hur överklagar du ett beslut om PRH

Ett beslut om PRH kan överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen.
Enligt 6 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor får Transportstyrelsens beslut inte överklagas.

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 26 maj 2016, mål 4047-15, funnit att ett beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade rör en civil rättighet i Europakonventionens mening och kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol i enlighet med 3 § förvaltningslagen (1986:223).

Handläggaren hjälper dig gärna med hur du ska gå tillväga.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt