Läs mer

Klagomålshantering sektor utbildning

Här kan du lämna klagomål på utbildningsverksamheten i Essunga kommun.

För att vår utbildningsverksamhet ska kunna hålla en så god standard som möjligt och för att säkerställa att varje barn behandlas med respekt är det viktigt att vi får vetskap om det finns klagomål på vår verksamhet.

Klagomål ska först och främst lämnas till berörd personal och i andra hand till berörd rektor. Om ni inte är nöjda med deras hantering kan klagomål lämnas här för att utredas av sektor utbildning.

Uppgifter som du lämnar kommer att registreras i kommunens diariesystem och hanteras enligt dataskyddsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.
Läs om hur Essunga kommun behandlar dina personuppgifter.

Dina uppgifter
Ditt klagomål kan självfallet vara anonymt men det kan i vissa fall leda till att vår utredning av fallet försvåras och då kommer vi inte att kunna lämna ett svar till dig. Ansvarig handläggare kan i vissa fall behöva kontakta er vid frågor.

 


Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt

Förskola/skola
Förskola/skola


Har ditt klagomål tidigare lämnats till ansvarig personal på enheten?
Har ditt klagomål tidigare lämnats till ansvarig personal på enheten?


Har ditt klagomål tidigare lämnats till ansvarig förskolechef/rektor?
Har ditt klagomål tidigare lämnats till ansvarig förskolechef/rektor?


Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt