Läs mer

Äldre

Du som är äldre kan få stöd och hjälp utifrån dina behov, så att du i första hand kan bo kvar hemma och leva ett självständigt och tryggt liv.

Äldreomsorgen är indelad i områden. Varje område har en enhetschef. Det finns äldreboende, hemvård och hemsjukvård och demensvård. Det finns två äldreboenden i Nossebro. Kerstinsås som är ett äldreboende/demensboende och Lindbacken ett demensboende. 

Boende för äldre

Essunga kommun finns ett brett utbud av boende för äldre personer.
För personer som har ett stort omvårdnadsbehov finns äldreboende samt gruppboende för personer med demenssjukdom. Därutöver finns pensionärslägenheter och trygghetsboende. I våra säskilda boendeformer finns det kompetent personal som ger omsorg och omvårdnad utifrån den enskildes behov. I personal-gruppen ingår omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och enhetschef. Vår personal arbetar utifrån vårt värdedokument som är Värdegrund Pdf, 28.2 kB..

Ansökan
Ansökan om bostad i en särskild boendeform (äldreboende, gruppboende) görs hos en biståndshandläggare som utreder behovet av boende i samråd med den sökande eller god man.

Biståndshandläggare, 0512-571 22

Avgifter inom äldreomsorgen hittar du här. Pdf, 29.7 kB.

Äldreboende
Äldreboende är en gemensam boendeform för personer med stora omvårdnadsinsatser. Den privata bostaden möbleras förutom sängen med egna möbler. Utöver den egna bostaden finns det lokaler för gemenskap och aktiviteter. Matsal och sällskapsrum finns också. Alla boende har en egen kontaktperson för att skapa kontinuitet och trygghet för de boende och anhöriga. Vid inflyttning i särskilt boende håller kontaktpersonen ett välkomstsamtal. Vid samtalet deltar också enhetschef och ansvarig sjuksköterska.

Gruppboende för personer med demenssjukdom
För personer med demenssjukdom finns särskilda gruppboenden. Dessa kan vara belägna i ett äldreboende eller utgöra en egen enhet. Här bor man i en liten grupp om 6-7 personer som får vård och omsorg utifrån den enskildes behov.

Pensionärslägenheter
På Krusegårdsgatan i Nossebro finns 16 pensionärslägenheter. Lägenheterna ligger intill Kerstinsås äldreboende. Lägenheterna består av 2 rum och kök.

Seniorboenden 65+
I centrala Nossebro finns flera seniorbostäder. På Hagagatan 18 finns det 14 lägenheter med hiss och på Solhagsgatan 5 finns det 19 lägenheter med hiss samt gemensamhetslokal nära Kerstinsås äldreboende. Essunga bostäder Länk till annan webbplats. hyr ut lägenheterna till båda seniorboendena.

Demensvård

Stöd till anhörig

I kommunen finns en anhörigkonsulent som kan erbjuda kontakt och stöd till anhöriga. Det finns möjlighet för anhöriga att delta i anhörigcirklar.

Särskilt boende/korttidsvård

Inom särskilda boendeformer finns tre enheter med inriktning mot demensvård. Demensboendet Lindbacken samt avdelningarna Gullviva och Mandelblom på äldreboendet Kerstinsås. Båda boendena ligger i Nossebro.

Det finns också möjlighet att få avlösning i hemmet för den som vårdar en person med demenssjukdom hemma. Dessutom finns möjlighet att regelbundet eller vid tillfälligt behov få korttidsboende på någon av våra avdelningar med korttidsplatser, Gullviva eller Blå Viol.

Demensdagvård

På Kerstinsås i Nossebro, finns vår demensdagvård. Vi har öppet måndag, onsdag och fredag. Insatsen är biståndsbedömd. Ansökan görs hos biståndshandläggare.

Hemvård

Hemvårdens personal hjälper dig med personlig omvårdnad som exempelvis hygien, på- och avklädning och vid måltid. Personalen kan även hjälpa dig med praktiska sysslor som exempelvis städ, tvätt och inköp. Om du behöver kan du få stöttning och hjälp dygnet runt.

Din hjälp och/eller stöttning är individuellt anpassad och biståndsbedömd. För ansökan och mer information är du välkommen att kontakta äldreomsorgens biståndshandläggare: 0512-57122.

I Essunga kommun beslutade kommunfullmäktige år 2010 att införa valfrihet i hemvård enligt Lagen (2008:962) om valfrihet (LOV).

Valfrihetssystemet innebär att invånare i Essunga kommun som har beviljats hemvård, enligt Socialtjänstlagen, har rätt att välja vem som skall utföra insatsen.

För närvarande finns det förutom Essunga kommun en extern utförare.
Extern utförare: Rutans Allservice (utför endast service)
Telefon: 0709-75 27 21
E-post: lotta@rutansallservice.se

Produktblad för Rutans Allservice Pdf, 242.3 kB, öppnas i nytt fönster. och Essunga kommun Pdf, 553.4 kB..

Hemvårdens insatser ingår i maxtaxan och avgifterna för år 2022 kan ni läsa mer om här. Pdf, 292.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Restaurang Kaveldunet

Restaurang Kaveldunet hittar du på Kerstinsås i Nossebro. I köket på Kerstinsås lagas frukost, middag och kvällsmat till boende på Kerstinsås.

Lunch lagas till restaurang Kaveldunet, Lindbackens äldreboende samt till kommunens matdistribution. Kommunens biståndshandläggare gör en bedömning om behov finns för matdistribution.

Lunchen serveras alla dagar kl. 11.30-13.30 och kafeterian öppnar måndag-fredag kl. 9.30-15.30 samt lördag-söndag kl. 11.30-15.00.

  • Pensionärer äter för 70 kr då ingår varmrätt, sallad, måltidsdryck, bröd, kaffe och efterrätt. Man kan köpa ett häfte för 700 kr med 10 stycken lunchkuponger.
  • Personal äter för 82 kr då ingår varmrätt, sallad, måltidsdryck.
  • Övriga äter för 110 kr då ingår varmrätt, sallad, måltidsdryck, bröd, kaffe och efterrätt.

Matsedlar Kaveldunet

Mötesplats Kaveldunet

Mötesplatsen Kaveldunet vänder sig till alla seniorer över 65 år. Det erbjuds varierande aktiviteter och gemenskap. Vi har gymnastik, underhållning, gemensamma träffar med olika teman och fika. Vi samarbetar även med olika föreningar i kommunen för att bredda utbudet.

Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande genom att se till det friska.

Månadsprogrammet finns att hämta på Kaveldunet på Kerstinsås. Du kan även gå in i evenemangskalendern Länk till annan webbplats. för att se månadens program.

Din synpunkt är viktig och du får gärna kontakta aktivitetssamordnaren Fredrika eller aktivitetsvärdinnan Ingrid för att påverka utbudet. Vad vill du ska hända på din mötesplats?

Fredrika Bäck Stiller och Ingrid Malmevik

Fredrika Bäck Stiller och Ingrid Malmevik

Vi söker volontärer som vill göra en insats av olika slag för att sätta en guldkant på vardagen för våra seniorer i Essunga. Som volontär anpassas din insats efter dig och i nära samarbete med Mötesplatsens personal. Du blir också uppvaktad för din insats. Är du intresserad hör gärna av dig till oss.

I anslutning till mötesplatsen finns även Restaurang Kaveldunet där det finns möjlighet att köpa både fika och lunch till pensionärspris. Du hittar deras veckomenyer på den här sidan.

Kontakt: 0512-570 82 måndagar till torsdagar 9.30-14.30 eller via epost till Fredrika Bäck Stiller.

Vi finns även på sociala medier så följ oss gärna där!

Mötesplatsen Kaveldunet på Facebook Länk till annan webbplats.

Mötesplatsen Kaveldunet på Instagram Länk till annan webbplats.

Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Från 1 juli 2002 gäller maxtaxa inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Med maxtaxa menas att du inte betalar mer än en viss summa per månad för omvårdnad, hemtjänst, dagvård och kommunal hälso- och sjukvård. För år 2024 är maxtaxan 2 575 kr.

Avgiftshandläggare kan nås via växeln 0512-570 00.

Avgifter inom äldreomsorgen 2024 Pdf, 46.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar 2024 Pdf, 303.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Träna hemma med Exor Live

Att träna regelbundet är bra för vår kropp. Träning stärker muskler och hjälper till att bibehålla rörligheten och balansen. Genom träning kan du minska risken för att falla och om du faller är risken mindre att skadan blir allvarlig om du är tränad. Du hittar träningsfilmerna här.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt