Läs mer

Värmepump

Värmepumpar som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten kan medföra en viss negativ effekt på miljön i och med påverkan på grundvattnet. Även bullerstörningar kan förekomma från värmepumpar.

Installation som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten ska anmälas till miljökontoret Pdf, 180.3 kB. innan installationen påbörjas. Du får då ett skriftligt beslut från bygg- och miljönämnden.

Till anmälan ska en skalenlig situationsplan (tomtkarta) bifogas. På situationsplanen ska fastigheten med byggnader, VA-, el- och teleledningar, kollektorns placering samt i förekommande fall egen och grannars vattentäkt och avloppsanordning tydligt framgå.

Placeras borrhålet närmare än tio meter från tomtgräns krävs grannens medgivande. Detta krävs också om del av anläggningen läggs på annans mark.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt