Läs mer

Om händelseutvecklingen i vår omvärld

Omfallsplanering och omvärldsbevakning på agendan

- Vi ser med bestörtning på händelseutvecklingen i vår omvärld och på de konsekvenser av mänskligt lidande som just nu drabbar Ukrainas befolkning, säger Daniel Andersson, kommunalråd i Essunga kommun. Givetvis delar vi omvärldens fördömande av Rysslands agerande och vi hoppas att invasionen upphör omgående. Oppositionsrådet Peter Andreasson instämmer i Daniels uttalande och inflikar: - Vi delar uppfattning om det som pågår och vi är självfallet känslomässigt berörda av händelserna i Europa. Det värmer att se hur vi sluter upp när det gäller och hur ideella krafter i vårt lokalsamhälle vill hjälpa de som är utsatta. - Historien visar att när det sker små eller stora händelser, sluter Essunga kommuns invånare upp och löser situationen, och det kan man inte annat än vara stolt över, säger Daniel Andersson.

Vi visar nu vårt ställningstagande genom att fokusera våra resurser på det som vi anser är effektivast i den uppstådda situationen. Vardagen pågår alltjämt som vanligt för vår del och inget har förändrats i det hänseendet. Kommunen deltar i de regelbundna samverkanskonferenser som leds av Länsstyrelsen Västra Götaland för att få aktuell information om hur de pågående händelserna kan komma att påverka Sverige och vår region. Deras inriktning, liksom för vår kommun, är att omvärldsbevaka och att följa händelseutvecklingen. Erfarenheter och kunskaper från tidigare krishantering lyfts in i den omfallsplanering som nu hanteras på kommunens ledningsnivå. I dagsläget finns inget i det säkerhetspolitiska läget som har någon övrig påverkan på de kommunala verksamheterna.

Med anledning av händelserna i Ukraina fylls sociala medier av uttryck för oro och många frågor som rör till exempelvis den lokala krisberedskapen. Det är därför viktigt att alla tänker på att vara källkritiska Länk till annan webbplats. och att få information bekräftad från flera håll. Tänk därför gärna några varv extra kring det du hör, ser och läser. På krisinformation.se kan du läsa om vad man vet just nu och ta del av bekräftad myndighetsinformation. Länk till annan webbplats. Barn och unga är särskilt utsatta och det är viktigt att vara uppmärksam på deras frågor och funderingar. Läs mer på krisinformation.se om hur man kan bemöta och besvara barns frågor Länk till annan webbplats. om det som nu händer i omvärlden.

Det är alltid, oavsett läget i omvärlden, bra att se över sin hemberedskap, att engagera sig och att bidra till vår gemensamma säkerhet. MSB, Myndigheten för säkerhet och beredskap, har sammanställt information om hur du som privatperson bör agera för att bidra till detta. Tänk på att "preppa solidariskt" och det finns ingen anledning till att hamstra och därigenom göra situationen svårare för andra. Vad kan jag som privatperson göra? Länk till annan webbplats. (msb.se)

Fotnot: Solrosen är Ukrainas nationalblomma. Fotot är taget utanför Bäreberg i Essunga kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt