Läs mer

Nuläget gällande flyktingmottagning från Ukraina

Ännu inga anvisade men ett flertal som vistas i kommunen (2022-04-01)

Migrationsverket har ännu inte anvisat några flyktingar från Ukraina till Essunga kommun. Däremot har ett flertal flyktingar anlänt hit via privata initiativ och det är i nuläget cirka 60 personer i olika åldrar. - Vi blir kontaktade dagligen av flyktingar som vistas i kommunen och som vill ha hjälp och stöttning i diverse olika frågor, säger Daniel Norberg, samordnare för integration på Integrationscenter. Det kan gälla exempelvis tillgång till sjukvård, möjlighet till skolgång och barnomsorg. Det kommer också frågor om hur man kan börja jobba här och tjäna till sitt uppehälle. Det stora flertalet har registrerat sig hos Migrationsverket enligt massflyktsdirektivet. Mer information om vad detta direktiv innebär och vilka rättigheter det ger finns på Migrationsverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Daniel Norberg sitter med den beredningsgrupp för samverkan inom kommunen och med Närhälsan, som formerats för att hantera det operativa arbetet gällande flyktingmottagning från Ukraina. Gruppen representeras även av säkerhetssamordnare, kommunikatör och andra kommunala verksamheter. Vid behov kan även andra organisationer som engagerar sig i flyktingmottagandet kallas in. - Vi ser att det finns många frågor som kommer upp och att det är viktigt att berörda funktioner hålls informerade, speciellt i detta inledningsskede där mycket fortfarande är oklart. - Vi har fortfarande ett antal evakueringsplatser tillgängliga om läget snabbt förändras. Just nu har Migrationsverket skrivit ner behovet men ingen vet ju vad som kommer att hända, säger Sofia Palcic, enhetschef Arbete och sysselsättning.

Möte med ideella organisationer mars 2022

Ett första möte har även hållits med ideella organisationer i kommunen. - Vi har träffat representanter från Svenska kyrkan, Rädda barnen, Majblomman, Lions, Equmeniakyrkan och Röda korset för att diskutera aktuellt läge och hur vi kan samverka. Det är i nuläget inte aktuellt med en insamling utifrån att det just nu, inte är tydligt vilket behov som finns. Så fort vi har en bild över vad som kan tänkas behövas, så har de ideella organisationerna meddelat att de ställer upp, säger Daniel. Vi uppskattar verkligen det engagemang som organisationer och privatpersoner har visat. Vi ber de som är intresserade ta en kontakt med organisationerna om man vill hjälpa till på något sätt.

Följ kommunens arbete och få svar på vanligt förekommande frågor på vår webbsida essunga.se/ukraina.htm.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt