Läs mer

Epizooti och djursjukdomar

En steglits vid fågelbordet

Samhällets beredskap vid smittsam djursjukdom

krisinformation.se Länk till annan webbplats. kan du få information om vilka myndigheter som ansvarar vid utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar hos djur och hur du som djurägare ska göra om dina djur blir sjuka.

Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om afrikansk svinpest, fågelinfluensa, aktuellt smittläge i länet och vilka regler som gäller vid rådande skyddsnivå.

Angående fynd av afrikansk svinpest på vildsvin i Västmanland

Sedan afrikansk svinpest konstaterades i Fagersta och Norbergs kommuner i Västmanlands län pågår ett intensivt arbete med att bekämpa sjukdomen inom den smittade zonen. I dagsläget finns ingen oro att smittan ska sprida sig utanför den smittande zonen. Men för att detta inte ska ändras behöver vi alla hjälpas åt för att förhindra att afrikansk svinpest sprider sig i Sverige.

Det här kan du som invånare göra:

Jordbruksverkets affisch om afrikansk svinpest
 • Släng dina matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
 • Kompostera ditt matavfall i en sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
 • Om du hittar sjuka eller döda vildsvin ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) via deras rapporteringsfunktion.

Varför är det viktigt att bekämpa afrikansk svinpest?

 • Afrikansk svinpest är en plågsam och dödlig sjukdom för vildsvin och tamgrisar.
 • Sjukdomen kan inte smitta människor och andra djur, men bekämpningen av den påverkar hur och var vi får röra oss.
 • Sjukdomsutbrottet är kostsamt då bekämpningsarbetet kräver stora personella- och materiella resurser.
 • Om sjukdomen sprider sig till fler områden och till tamgrisbesättningar får det stor påverkan på vår livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjning.
 • Utbrottet påverkar andra länders vilja att importera svenskt griskött.

Det kan ta flera år att utrota afrikansk svinpest i Sverige, men de första månaderna är de mest kritiska för att hejda smittspridningen. Om vi hjälps åt att följa de restriktioner som gäller i den smittade zonen och arbetar förebyggande i resten av landet ser förutsättningarna för att lyckas ljusa ut.

Det är fortsatt säkert att äta kött från vildsvin och gris

Svenskt vildsvins- och griskött är fortfarande säkert att äta. Du behöver inte tömma frysen på ditt vildsvins- eller griskött, slänga det du köpt i affären eller välja bort köttslagen när du äter på restaurang. Fortsätt att stödja våra svenska grisbönder, livsmedelsproducenter, restauranger, jägare och vilthanteringsanläggningar.

Mer information

Om du påträffar sjuka eller döda vilda fåglar

Vid påträffande av sjuka eller döda vilda fåglar ska du rapportera in det till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA). Här kan du läsa mer om hur du rapporterar till SVA Länk till annan webbplats..

Hantering av döda vilda fåglar

Vid fynd av döda vilda fåglar på allmän plats eller i naturen kan ni välja något av nedanstående alternativ för hantering. Observera att den som hanterar fåglar bör använda skyddshandskar och tvätta händerna efter hantering. I områden där döda fåglar finns kan levande fåglar samt färsk träck från dessa förekomma. Dessa kan sprida smitta och därför bör ej personer som håller fjäderfä eller hobbyfåglar delta i hantering av döda vilda fåglar. Låt fåglarna ligga kvar. Att vilda fåglar dör är en naturlig företeelse.

 • Gräv ner fåglarna så att inga andra djur kommer åt materialet
 • Om nedgrävning inte är möjligt kan mindre fåglar läggas i en vanlig plastpåse (fylld till max hälften så påsen kan knytas ihop ordentligt). Påsen läggs i ytterligare en plastpåse som också försluts noga och läggs i soporna tillsammans med annat brännbart material.
 • Om fåglarna är för stora eller för många för att läggas i sophanteringen enligt ovan bör de i stället läggas i dubbla sopsäckar och köras till förbränning. Kontakt ska tas med förbränningsanläggningen för instruktioner hur materialet kan tas emot.


Om du misstänker ett utbrott av smittsamma anmälningspliktiga sjukdomar ska även länsveterinären på Västra Götalands länsstyrelse kontaktas Länk till annan webbplats..

Information om vilka djursjukdomar som är anmälningspliktiga. Länk till annan webbplats.

Om du har egna tamfåglar

Du som djurägare kan göra mycket för att minska risken för att viruset kommer i kontakt med din besättning eller sprids till andra. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om vilka symtom du ska vara uppmärksam på och hur du ska agera vid misstänkt eller konstaterad smitta.

Här kan du hitta Jordbruksverkets information om sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens hos fjäderfän. Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt