Läs mer

Intensiva förberedelser och hantering av flyktingmottagande

Nuläget i kommunens verksamheter

De gångna veckorna har arbetet i kommunen fortsatt och intensifierats gällande den påverkan som de fasansfulla händelserna i Ukraina innebär för vårt område och för vår organisation. - Några av oss var med 2015 och har starka minnen av vad det arbetet innebar. Erfarenheterna tar vi nu med oss in i den här händelsen, även om förutsättningarna den här gången kanske ser lite annorlunda ut, säger Daniel Andersson, kommunalråd i Essunga kommun. Personalen gör sitt yttersta för att hantera det som nu är ålagt kommunen att hantera.

Iordningsställande på Gullregnet

Länsstyrelsen har på uppdrag av Migrationsverket har bett kommunerna om hjälp med att ställa evakueringsplatser till förfogande. I Essunga har under den senaste veckan 17 platser förberetts för att omgående kunna ta emot flyktingar om och när Migrationsverket meddelar att flyktingar kommer att anvisas till vår kommun. Det har i skrivande stund inte anlänt några av Migrationsverket anvisade flyktingar till kommunen.

Ny inventering - privata lokaler

Under fredagen den 18 mars kom ytterligare en begäran om utökad inventering av ännu fler platser för personer i behov av skydd. Inventeringen syftar till att identifiera så många nya tillfälliga boendeplatser som möjligt i hela kommunen. Som exempel på lokaler och anläggningar som kan komma i fråga kan nämnas lägenheter, vandrarhem, semesteranläggningar och lagerlokaler som kan iordningställas till tillfälliga boenden. Inventeringen ska också omfatta mark som kan vara aktuell för inrättandet av tillfälliga boenden. Länsstyrelsen ber därför kommunen att inventera förekomsten av boenden i kommunal, privat eller annan regi i kommunen. Med privat regi menas boendelösningar som tillhandahålls av företag, bolag etcetera, ej privatpersoner. Med annan regi avses exempelvis boendelösningar som civilsamhället tillhandahåller. Ni som har möjlighet att erbjuda en lämplig lokal anmäler detta här senast den 23 mars.

Statlig ersättning för dessa platser hanteras utifrån 23 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera (LMA). Migrationsverket återkommer med mer information om ersättningar inom kort.

Kommunens ledningsgrupp är fortsatt aktiverad och hanteringen av ett mottagande hanteras i huvudsak inom de verksamheter som under normala omständigheter ansvarar för flyktingmottagande, det vill säga inom EAS (Enheten för arbete och sysselsättning) men givetvis berörs fler verksamheter, såsom skola och barnomsorg av ett flyktingmottagande. Kommunen har haft en inledande kontakt med Svenska kyrkan, Rädda barnen, Majblomman, Lions, Equmeniakyrkan och Röda korset för att se hur en samverkan kan se ut i ett längre perspektiv. Kontakt hålls också med Närhälsan på samma sätt som man har inom det ordinarie flyktingmottagandet.

- Vi får mycket frågor om hur man kan hjälpa till och många erbjuder sig att samla in saker. Som läget är nu är det inte aktuellt för kommunens verksamheter att hantera en insamling men vi återkommer så fort vi vet mer om vilka behov vi kan komma att få, säger Sofia Palcic, enhetschef, EAS. Det är fortsatt viktigt att flyktingar som kommer till Sverige hänvisas till migrationsverket, som är huvudansvarig för mottagandet. Majoriteten som i nuläget har kommit till Sverige har eget boende, det vill säga de har inte boende via Migrationsverkets boende. - Vi har fått frågor om kommunens ansvar och hantering i dessa ärenden. Det är viktigt att alla som kommer till Sverige tar kontakt med Migrationsverket och att de därigenom får korrekt information om vad som gäller det skydd som massflyktsdirektivet innebär för dem och vad som ger dem fortsatta möjligheter för sin vistelse i Sverige.

En särskilt webbsida är upprättad för information gällande Essunga kommuns hantering av de aktuella händelserna kopplade till händelserna i Ukraina - essunga.se/ukraina.htm.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt