Läs mer

Valnämndens preliminära rösträkning

En preliminär rösträkning genomförs i två steg hos kommunerna. Dels på kvällen efter att vallokalerna stängt, dels på onsdagen efter valdagen, då valnämnden räknar de röster som kommit in till valnämnden efter valdagen. Detta sammanträde är offentligt och i valet till Europaparlamentet 2024 äger sammanträdet rum onsdagen 12 juni, klockan 09.00 i A-salen Nossan, i kommunhuset på Sturegatan 4 i Nossebro.

Läs mer på Valmyndighetens hemsida om kommunernas preliminära rösträkning. Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt