Läs mer

Valdistrikt

Essunga kommun är indelat i tre valdistrikt. Ett valdistrikt är ett geografiskt område och brukar bestå av mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. 

På väljarens röstkort framgår vilket valdistrikt hen tillhör. Indelningen ses även på bilden nedan.

Kommunfullmäktige i Essunga kommun tog beslut om en förändring av kommunens valdistrikt den 19 juni 2017 och länsstyrelsen godkände beslutet den 15 november samma år. Ändringarna medförde att cirka 160 röstberättigade flyttades från valdistriktet Bredöl till valdistriktet Nossebro. Det medförde också att cirka 254 röstberättigade flyttades från valdistriktet Nossebro till valdistriktet Jonslund. Förändringen gäller för alla allmänna val från nämnda beslutsdatum. Det är alltså samma valdistrikt som gäller i val till riksdag, region och kommun 2022.

Valdistrikten i Essunga kommun

I varje valdistrikt finns en vallokal. Det är valnämnden i kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska användas som vallokaler. Vallokalen är endast öppen på valdagen och det är endast de röstberättigade som tillhör valdistriktet som får rösta där.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt