Läs mer

Valdistrikt

Essunga kommun är indelat i tre valdistrikt. Ett valdistrikt är ett geografiskt område och brukar bestå av mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. 

På väljarens röstkort framgår vilket valdistrikt hen tillhör. Indelningen ses även på bilden nedan.

Valdistrikten i Essunga kommun

I varje valdistrikt finns en vallokal. Det är valnämnden i kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska användas som vallokaler. Vallokalen är endast öppen på valdagen och det är endast de röstberättigade som tillhör valdistriktet som får rösta där.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt