Läs mer

Om valsedlar

Vallagen reglerar inte exakt hur valsedlarna ska ordnas, dvs. om de ska läggas i valsedelsställ eller på bord, inte heller i vilken ordning partierna ska ligga. Alla valsedlar ska tillhandahållas på ett likformigt sätt, på en och samma plats. Valmyndigheten rekommenderar att valsedelsställ alltid används för att
säkerställa att valsedlarna presenteras på ett likvärdigt sätt.

Från och med valet 2018 är det nya regler i vallagen och endast de partier som anmält att de deltar i valet ska få sina valsedlar utlagda. Ett parti som inte anmält deltagande i valet till Valmyndigheten ska nekas att lägga ut sina valsedlar, även om partiet tryckt upp valsedlar. Ett parti kan anmäla deltagande fram till 30 dagar innan valdagen. Det finns inget krav på att röstmottagarna ska fylla på partiernas valsedlar eller meddela partierna när de börjar ta slut.

Vissa valsedlar ska enligt lag finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Detta gäller de partier som fått mer än 1 % av rösterna i hela landet i något av de två senaste Europaparlamentsvalen. Även blanka valsedlar ska tillhandahållas. Läs mer om valsedlar på Valmyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt