Läs mer

Utsätter du andra för kränkande beteende

Hur har du det i dina relationer?
Utsätter du andra för kränkande beteende?
Har du problem med ilska och aggressioner?

Ilska, aggressioner och känslor av vanmakt kan ta sig uttryck i våld mot närstående.

Våld är:

  • att skrämma sin partner och/eller barn
  • att ge utlopp för sin ilska på sådant sätt att närstående känner sig otrygga
  • att uttrycka sig kränkande
  • att inte respektera partners sexuella integritet och/eller utöva fysiskt våld i form av att hålla fast, slå, knuffa eller liknande.

Det kan också vara fråga om att nonchalera den andras åsikter, att inte berätta viktiga saker, att ofta påpeka fel och brister, att agera svartsjukt och begränsa den andras frihet.

En definition av våld är:

"Varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill."

Våld kan också vara

  • att utsätta någon för upprepat nedvärderande beteende
  • att hålla den andra utanför den gemensamma ekonomin eller ta sig rätten att sätta regler i familjen utan samråd med övriga familjemedlemmar
  • att uppträda aggressivt på ett sätt som skrämmer, till exempel genom att slå på saker eller prata väldigt högt
  • att hota och handgripligen ge sig på den andra eller att använda sig av sexuella handlingar som kränker eller skrämmer.

Tänk på att barn som lever i familjer där det förekommer kränkningar, hot och fysiskt våld far illa och att de behöver stöd och hjälp.

Kontakta oss om du vill ha stöd och hjälp

Om du känner igen dig i något av detta och vill ha stöd och hjälp i en förändring kan du kontakta

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt