Läs mer

Jan och Bo Ansbjer är Årets Essungabor 2022!

"Visionärer och entreprenörer ut i fingerspetsarna!"

När Årets Essungabo skulle avslöjas på nyårsfirandet på Gustavsplatsen i Nossebro gavs publiken ledtrådar för att lista ut vem eller vilka som skulle få ta emot den fina utmärkelsen. Så här beskrevs mottagarna:

 1. När klockan närmar sig midnatt en kväll på 1970-talet går mamma ut till den lilla verkstaden på gården och ropar; Nu måste ni sluta meka och komma in och lägga er, barn, Ni ska ju upp till skolan i morgon!
 2. Situationen med barnen som glömde tiden därför att de hade ett nytt spännande projekt på gång i verkstaden är signifikativt för hen och gav en fingervisning om deras utveckling som vuxna.
 3. Hen förblev oskiljaktiga och skulle tillsammans inte bara aktivt skapa landsbygdsutveckling i Essunga kommun utan även faktiskt bidra till att förändra världen.
 4. Hens stora tekniska intresse och förmåga att tänka nytt ledde till tidiga satsningar på egna företag,
 5. Hen växte snart ur hemmets verkstad och flyttade till rymligare lokaler en halvmil bort. Produkter som i stor utsträckning byggde på egna tekniska lösningar och innovationer gjorde succé på marknader såväl inom som utom Sverige.
 6. Nu måste vi avslöja att det är ett syskonpar som valts till Årets Essungabor 2022. De kännetecknas av outsinlig energi, ambitionen att realisera vad de föresatt sig och stor teknisk kunskap. Genom sitt entreprenörskap kom de att utveckla företag som skapat ett hundratal nya arbetstillfällen på hemmaplan i Essunga kommun.
 7. Vid sidan av arbetet i sina företag inledde syskonen i augusti 2020 ett samarbete med en förening vars ambition är att utveckla Nossebro. Det handlade om en byggnad i Nossebro med anor från 1300-talet.
 8. Planerna på renovering av byggnaden hade länge grott hos syskonen, men det var först när de hittade en samarbetspartner som de tillsammans med kunde förverkliga idén om moderna lokaler som skulle komma allmänheten till nytta som arbetet inleddes.
 9. Med samma visionära inställning och handlingskraft som de byggt upp sina företag grep sig brödraduon – ja, för det är två bröder det handlar om – verket an.
 10. Att snegla på klockan för att se om arbetsdagen närmar sig sitt slut har aldrig varit aktuellt för de här bröderna. De jobbar tills arbetet är slutfört, oavsett om det är vardag eller söndag. Sin hjälpsamhet och goda humör behåller de ändå och ger sig alltid tid för en pratstund med besökande.
 11. Renoveringen inleddes 2021 och har under innevarande år varit särskilt intensiv. Renoveringen har lett till att ena infarten till Nossebro fått en ansiktslyftning. Renoveringen av den gamla byggnaden sker helt i de båda brödernas egen regi, till en betydande kostnad.
 12. Som många här i publiken redan gissat handlar det om Nosse Kvarn och samarbetsföreningen är Framtid Nossebro.

Välkomna fram Jan och Bo Ansbjer för att hämta utmärkelsen Årets Essungabor år 2022!

­Årets Essungabor är visionärer och entreprenörer ut i fingerspetsarna. Under flera decennier har de startat och utvecklat företag som skapat ett stort antal nya jobb i Essunga kommun. Vid sidan av ordinarie chefsjobb inledde de 2021 i egen regi renoveringen av Nosse Kvarn, ett arbete som under 2022 gick in i sin slutfas. Bröderna har gett nytt, modernt liv åt en kvarn med anor 700 år tillbaks i tiden. Den upprustade kvarnen har inte bara tillfört Nossebro ett nytt fräscht landmärke utan bäddar också för spännande aktiviteter framöver.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt