Läs mer

Så kan linser bidra till att säkra livsmedelsförsörjningen: "Flera fördelar"

Hur kan mer av den mat som odlas lokalt också ätas lokalt? Det är en av de saker man tittat närmare på i det tvååriga EU-projektet Rätt från slätt, som nu summeras.

En ökad och mer hållbar svensk livsmedelsproduktion där det är lättare för konsumenterna att göra medvetna val. Det var innebörden av den livsmedelsstrategi som regeringen presenterade 2017.

2020 startade som en följd av livsmeddelsstrategin här i trakten det tvååriga EU-finansierade projektet Rätt från slätt. Syftet har bland annat varit att undersöka hur vi lokalt kan arbeta mot de här målen och använda lokala råvaror i våra offentliga kök. Som en del av arbetet har man provodlat proteingrödor, så som linser, quinoa, sötlupin, bovete och gråärt.

I projektet har kommuner som har en lång tradition och stor kunskap kring lantbruk samverkat: Essunga, Götene, Vara, Vänersborg och Grästorp, varav den sistnämnda varit projektägare. Dessutom har Hushållningssällskapet Västra, Lokalproducerat i Väst och LRF Västra Götaland varit med i projektets referensgrupp.

Behövs företag som förädlar

I projektet har man velat få ny kunskap om svenska proteingrödor och man har undersökt om det finns nya affärsmöjligheter för lantbrukare och livsmedelsindustri.

– Vi har konstaterat att det går utmärkt att odla proteingrödor för humankonsumtion på västgötaslätten, men att det krävs ett nära samarbete i hela livsmedelskedjan; från odling till förädling till förtäring. Vi har hittat en del flaskhalsar, då det i dagsläget inte finns möjlighet att exempelvis rensa och paketera skörden i Västra Götaland – det saknas helt enkelt företag som förädlar, säger projektledaren Eva Lena Skalstad som just nu arbetar för en fortsättning på projektet med ännu fler kommuner anslutna.

Flera fördelar med proteingrödor

Bakgrunden till odlingarna är att det finns flera fördelar med proteingrödor. Dels är efterfrågan stor och dels bidrar de till självförsörjningsgraden. Proteingrödor binder också kväve från luften vilket minskar behovet av konstgödsel och är på det sättet dessutom en bra förfrukt för andra grödor. Det i sin tur ger en minskad miljö- och klimatpåverkan och dessutom minskar lokalodlade proteingrödor behovet av importerad soja.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!