Läs mer

Påminnelse - Medborgardialog 2022

Polisen samlar varje år in kommuninvånarnas anonyma åsikter kring den upplevda tryggheten i kommunen. Dina anonyma svar bidrar till att förbättra vårt gemensamma trygghetsarbete. Lämna ditt svar senast 15 december.

Ta chansen att tycka till om tryggheten i Essunga kommun genom polisens och kommunens digitala medborgardialog. Era åsikter och upplevelser är viktiga för oss att ta med oss i vårt fortsatta arbete för tryggheten i Essunga kommun. Enkäten är öppen till den 15 december Länk till annan webbplats.. Tack för att du bidrar med just dina tankar!

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt