Läs mer

Arkivens dag kopplar historia till nutid

I samband med att det under lördagen den 12 november är arkivens dag delar vi med oss av detta elransoneringskort utställt till polisstationen i Nossebro den 15 augusti 1942.

I ransoneringskortet kan man utläsa att polisstationen i Nossebro får använda 100 kWh både under vinter och sommarhalvåret om det blir en ransonering. Kortet skickades ut i förberedande syfte.

”Om den elektriska kraften måste ransoneras, vilket kommer att meddelas bl.a. i radio och genom tidningar, kommer den för varje månad tillåtna förbrukningen att anges under hänvisning till det av ovanstående grundbelopp som svarar mot årstiden.

Ovan angives dels den konsumentgrupp Ni tillhör, dels de för Eder fastställda grundbeloppen.

Översändandet av detta kort innebär icke införandet aven kraftransonering, endast förberedandet aven sådan. Närmare bestämmelser härom återfinnes i statens bränslekommissions cirkulär nr 131.”

När vi undersökte det hela närmare visar det sig att efterfrågan på el ökade kraftigt under andra världskriget (1939-1945) då Sverige var avspärrat från import av kol och olja. För att försöka lösa den ökade efterfrågan byggdes det snabbt upp nya vattenkraftstationer men det räckte ändå inte till. Vintrarna blev dessutom väldigt kalla och därför tvingades staten införa elransonering 1941–1942.

Källa: Texten från elransoneringskort, Essunga kommuns arkiv, Polisnämnden, Essunga 1863-1951, korrespondens 1927-1957, E:1
Bildkälla: Elransoneringskort, Essunga kommuns arkiv, Polisnämnden, Essunga 1863-1951, korrespondens 1927-1957, E:1


Källa: https://historia.vattenfall.se/stories/hela-sverige-blir-elektriskt/planerarens-dilemma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!