Läs mer

Gemensam träff för att utveckla bygden

I Essunga kommun finns flest egenföretagare i hela Skaraborg. Den drivkraften vill kommunen använda för att fortsätta utveckla bygden. Nu bjuder tjänstemän och politiker in lokala företag till en gemensam träff.

Under året har Essunga kommun satsat på att intensifiera och utveckla samarbetet med lokala företag. Nu senast genom ett företagssafari där representanter från kommunen tillsammans med företagare besökt lokala industrier.

Den 26 september är det dags för nästa träff. Denna gång med fokus på verksamhetsplanering inför 2023 och alla företagare är välkomna. På plats för att möta företagarna finns tjänstemän och politiker.

Planerade exploateringar och kommande års ekonomiska förutsättningar är lite av det som kommer att lyftas. Hur påverkar exempelvis energikrisen och Ukrainakriget den lokala ekonomin?

Syftet är att erbjuda företagen större insikt i kommunens förutsättningar och satsningar under 2023. Genom workshops under träffen hoppas kommunen att på ett bättre sätt få ta del av och fånga upp det privata näringslivets idéer och infallsvinklar.

– Det är tillsammans vi bygger vårt framtida Essunga kommun. Att träffa våra lokala företagare och tillsammans utveckla idéer och justera vår väg framåt är en viktig del av detta arbete. Vi är den kommun i hela Skaraborg som har flest egenföretagare – det finns med andra ord en enorm drivkraft och vilja som är hela bygden till gagn, säger kommundirektör Cecilia Trolin.

Kommunens företagare hälsas välkomna att delta under träffen i Essunga bygdegård den 26 september klockan 18 till 20. Här anmäler du dig. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och Globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen.

Internationella investeringar och samordnad politik behövs för att säkerställa nyskapande teknisk utveckling, rättvis handel, tillförlitlig uppföljning och stöd vid humanitära kriser. Utbyte av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser är samtliga viktiga komponenter för att målen ska nås, i synnerhet för att tillgodose behoven hos de fattigaste och mest sårbara länderna. Mål 17 utgör en verktygslåda för hur Globala målen ska kunna bli verklighet.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!