Läs mer

Historiskt beslut: "Ny skola byggs i Jonslund"

I Jonslund ska om några år en helt nybyggd skola och förskola stå klar. Det är ambitionen efter att Kommunstyrelsens i Essunga kommun idag beslutat att nya, större lokaler ska ersätta de tidigare i Jonslund.

– Vi ska riva den gamla skolan och bygga en helt ny skola här i Jonslund. Det är en satsning av historiska mått, i hundramiljonersklassen. Det har inte investerats så här i kommunen sedan 60-talet. Det här är jättehäftigt, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson.

Den ursprungliga skolbyggnaden i Jonslund är byggd 1963 och har på många sätt ett stort underhålls- och renoveringsbehov. Därför har Essungabostäder presenterat förslag som innebär att skollokalerna antingen ska totalrenoveras eller ersättas med helt nybyggda, moderna byggnader. Det sistnämnda alternativet är det som kommunens folkvalda politiker beslutat sig för att gå vidare med, vilket innebär att Jonslund, om allt går planenligt, om några år ska ha en helt nybyggd, mer energieffektiv skolbyggnad med moderna ytor för att hysa en växande skara elever. I förstudien är förhoppningen att skolan ska stå klar i augusti 2024.

Beräknad kostnad

Kostnaden för nybygget beräknas enligt underlaget till politikerna hamna på mellan ungefär 100 miljoner och 106 miljoner kronor, beroende på hur kommunens politiker beslutar sig för att gå vidare framåt. Vid ett bygge för den lägre av de två kostnadsalternativen skulle det innebära att nybygget blir ungefär 2,1 miljoner kronor dyrare än en totalrenovering skulle ha kostat.

– Vi väljer att satsa på Jonslund! Skollokalerna vi har räcker inte till längre, så något måste göras. Nybygget innebär att skolan kommer att bli väl anpassad till dagens nivåer och standard, säger kommunstyrelsens andra vice ordförande, oppositionsrådet Peter Andréasson (S).

Nya lokaler

Jonslunds skola har de senaste åren haft ett växande behov av underhåll och renovering. Dessutom så innebär en växande skara barn att det behövs mer utrymme.

Ytterligare en aspekt är arbetsmiljövinsterna för både den personal som jobbar i lokalerna och för barnen som får sin utbildning där. Förutom att det kommer att finnas ordentligt med plats för samtliga elever så ska nybygget placeras på ett sätt som möjliggör eventuella framtida behov av utbyggnad.

– Det här handlar om våra barn och unga och deras skolgång. Det är en signal till omvärlden att det råder framtidstro här i Essunga kommun; det händer mycket bra grejer här och det är jätteroligt, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M).

Under tiden som nybygget pågår kommer eleverna att kunna gå kvar i de nuvarande lokalerna.

Det är Kommunfullmäktige, KF, som tar det slutgiltiga beslutet om en nybyggnation. KF sammanträder den 30 maj.

Skiss

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!