Läs mer

Satsning på omställning av Skaraborgs fordonsindustri

Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen satsar drygt 15 miljoner kronor på att förstärka arbetet för en omställning i Skaraborgs arbetsliv under en treårsperiod.

För pengarna skapas ett kompetensnav, som ska ge kapacitet att möta utvecklingen av ny teknik och nya processer i den omställning som nu sker, främst inom elektrifiering.

Skaraborg och Västsverige, liksom Sverige och globalt, står inför omfattande förändringar på arbetsmarknaden. Elektrifieringen av industrin och transportsektorn är en av vår tids största industriella omställningar. För att den ska lyckas krävs tillgång till rätt kompetens i alla led. Etableringen av batteritillverkning i Västra Götaland innebär att det redan på kort sikt blir en kraftigt ökad efterfrågan på arbetskraft med kompetens inom batteriproduktion. I Skaraborg förväntas omställningen bli särskilt påtaglig inom fordonsindustrin.

– Kompetensomställning och kompetensförsörjning är en nyckel för att Västra Götaland ska lyckas ställa om. Det behövs både ny och befintlig kompetens inom fordonsindustri, inklusive underleverantörer, samt en kraftfull uppbyggnad av utbildningar i Västra Götaland. Kompetensnavet i Skaraborg ska fylla en viktig funktion i att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, säger Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden.

Trots att Västra Götaland är nationellt ledande inom både fordon och kemi krävs kompetensinsatser och samverkan på alla nivåer för att möta behoven i en helt ny svensk näringsgren, batteritillverkning för elfordon. Kompetensnavet ska stödja den förväntade utvecklingen och vara en motor i arbetet för att identifiera och säkerställa efterfrågade kompetensinsatser för arbetslivets och individers omställningsbehov. Kompetensnavets arbete ska ske i nära samverkan med Skaraborgs näringsliv och industri, samt aktörer som gymnasie- och vuxenutbildning, akademi och branschorganisationer.

– Skaraborg blir allt intressantare för internationella bolag ur ett etablerings- och investeringsperspektiv. Tillverkningsindustrin här utmärker sig särskilt genom Skaraborgs tradition och utbredning i samtliga kommuner, men även i relation till Västra Götaland och övriga regioner i landet. Här finns därför potential för en kontinuerlig kompetens- och innovationsutveckling tillsammans med forskningscentra som samverkar med näringslivet, säger
Katarina Jonsson, ordförande Skaraborgs kommunalförbund

Satsningen fokuserar i ett första steg på de som berörs av omställningen inom fordonsindustrin men successivt under genomförandet kan projektet breddas mot fler delar av arbetsmarknaden i Skaraborg. Arbetet ska vara nära kopplat till branschråd och andra sektorer på arbetsmarknaden i Västsverige.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!