Läs mer

Eklövsgatans serviceboende firar 10 år

Individen i centrum är ledstjärnan för verksamheten

Torsdagen den 31 mars uppmärksammades social sektors boende för brukare med beslut inom LSS eller SoL. Verksamheten på Eklövsgatan består av en personallägenhet och ett antal lägenheter för brukare. Personalen utgår även från Nossebro till boende i andra delar i kommunen inom ramen för sitt uppdrag. Verksamheten har genomfört flera brukar- och medarbetarundersökningar som gett fina resultat över en längre tid. - Vi vill uppmärksamma att vår verksamhet har funnits så här länge och att vi har arbetat framgångsrikt under resans gång, säger Desirée Klarén. Vi har kunnat följa ärenden och sett hur brukare har utvecklats och blivit mer självständiga genom åren. Vi tar vara på lärdomar och lär av våra misstag.

Desirée lyfter även vikten av förmågan att vara flexibla när behov uppstår. - Vi ser ständigt till möjligheten att kunna ställa om beroende på vad som krävs utav oss och verksamheten och just vår möjlighet till flexibilitet, både inom arbetet med brukare och personalscheman, är en av våra absoluta framgångsfaktorer. Vi har haft personal som arbetat hos oss sedan starten och de står för en enorm personkännedom och kunskapsrikedom. Så jag vill givetvis visa vår personal och våra brukare uppskattning för de 10 år som gått, betonar Desirée. Extra viktigt är det nu när vi har gått igenom en extra stor prövning under pandemin med allt vad det har inneburit för oss.

Marina Blom Christina Ling

Två av de boende lyfter också verksamhetens betydelse för deras personliga utveckling. - Verksamheten måste finnas för utan den fungerar jag inte. Den hjälper mig att få vardagen att fungera, säger Christina Ling. Marina Blom fortsätter: - Eken betyder att växa. Att likt ett träd få växa och utvecklas i en takt som passar sig själv med uppmuntran och omsorg som gödsel och vatten. Anette Hillström, god man, instämmer och lyfter betydelsen av att var och en får individuell och fin omsorg och att de på så sätt får möjlighet att växa i sin takt. - Personalen ger verkligen 300% av sig själva!

Desirée Klarén uppvaktas på tio-årsjubileet av en boende

Personal och brukare bjöds på grillkorv, kvalitetskaffe från en eventvagn och musik. Festen var uppdukad i trädgården utanför Eklövsgatans serviceboende där det även bjöds på frågesport och tävlingar för de som ville delta. De som var med och firade var även gode män, förvaltare, anhöriga och flera tidigare anställda.

Björn Franke uppvaktar personal och enhetschef Desirée Klarén på Eklövsgatans serviceboende med en blomma.

- Eklövsgatan som nu firar 10 år är ett tydligt exempel på hur vi kan dra nytta av att vi är en liten kommun, säger Björn Franke, chef social sektor. Arbetsgruppen jobbar individanpassat med olika målgrupper utifrån olika lagstiftningar. Det är en effektiv verksamhet där personal och brukare trivs, samtidigt som vi hushåller med kommunens resurser.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt