Läs mer

Stort intresse för upphandlingsträff

Sex kommuner i samverkan bjöd in till träff

Upphandling hanteras av en och samma upphandlingsenhet i de sex kommunerna Skara, Vara, Grästorp, Essunga, Lidköping och Götene, kallat V6. Nu stärks samverkan ytterligare genom en rad träffar och målet är att förtydliga, förbättra och förenkla. På första träffen, som ägde rum den 28 januari, bjöds bygg- och entreprenadbranschen från samtliga kommuner in.

Stort engagemang och många frågor

På träffen deltog ett 50-tal deltagare från näringslivet och kommunernas olika förvaltningar kopplade till bygg- och entreprenad. Mötet gav bra dialog och diskussioner och David Braic, upphandlingschef gjorde en stor insats genom att navigera och förklara i upphandlingsdjungeln.

Vad händer nu?

Följande kommer att publiceras på respektive kommuns upphandlingssidor under 2022:

  • Planerade upphandlingar
    • En lista med planerade upphandlingar släpps. Listan uppdateras löpande och vi reserverar oss för eventuella ändringar. Listan ska inte blandas ihop med utlysta så kallade ’Annonserade upphandlingar’, utan är en chans för företagen att se vad som är på gång under året och ger möjlighet till framförhållning.
  • Upphandlingsplanens handlingsplan
    • Just nu pågår ett arbete på Upphandlingsenheten med att utveckla processerna runt upphandling. Bland annat med input från näringslivet. Detta har resulterat i en handlingsplan som kommer att presenteras under 2022.
  • Frågor och svar från mötena presenteras
    • De frågor och svar som kom in kommer att publiceras i en FAQ.

Fler träffar på gång

Samtliga näringslivsansvariga är eniga om att träffen gav mersmak och kommer blir ett stående inslag varje år. Nu planerar gruppen nästa träff med en ny målgrupp från näringslivet.

Ta kontakt med din kontaktperson för näringslivet om du är intresserad av att delta. Inbjudningar kommer även att skickas ut via våra nyhetsbrev och sociala medier.

Annonserade upphandlingar

Essunga: Anna Liedholm
Grästorp: Sofia Jessen
Götene: Emelie Thim
Lidköping: Marcus Johansson
Skara: Helena Nyman Friberg
Vara: Johanna Forslund Kullander

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt