Läs mer

Drogvaneundersökning på Nossebro skola

Genomfördes för tolfte gången för elever i årskurs 7-9

För tolfte året i rad har Essunga kommun genomfört en drogvaneundersökning i årskurs 7-9 på Nossebro skola. Enkäten genomförs klassvis på skoltid. Vid genomförandet var 165 av skolans 193 elever närvarande, vilket innebär ett externt bortfall på 14,5 procent.

Årets resultat skiljer sig inte så mycket från förra årets, vilket i sig visar på att det är en stabil enkät, och att eleverna som regel har svarat seriöst på enkäten.

Det allra mest glädjande i år är att det är färre alkoholkonsumenter än något tidigare år, sen vi började mätningarna 2011 (och antagligen lägsta andelen sedan 1970-talet). 77,6 procent uppger att de INTE druckit någon alkohol det senaste året och de flesta av dem har aldrig druckit alkohol någonsin i sitt liv. Mycket positivt!

Det finns säkert många anledningar till det minskade alkoholdrickandet men en viktig anledning är att föräldrar och andra vuxna blivit mer restriktiva till barns drickande. Fortfarande är dock föräldrarna enligt barnen, mer tillåtande än föräldrar i intilliggande kommuner. Nästan en fjärdedel av högstadieeleverna i Essunga kommun uppger att de får eller inte vet om de får dricka alkohol för sina föräldrar.

Vanligaste sättet att få tag i alkohol är via kompisar och kompisars syskon, men det är också ett antal som tar hemma utan lov eller blir bjudna av sina föräldrar.

Den långsiktiga trenden vad gäller vanlig rökning och vattenpipa är positiv, och det har inte varit så få elever som uppger att de är dagligrökare sen vi började mäta.

Snusandet och användning av e-cigaretter (vaping/vejping) är mer oroande, även om snusanvändningen minskar i år. Användningen av e-cigaretter (vejping) ökar i många kommuner just nu; och många föräldrar vet inte vad det är och förstår kanske inte att det inte är ofarligt.

”Både användningen av e-cig och snus är lite lurigt då det är lätt för barnen att dölja. Det är svårt för föräldrar, skolpersonal och andra vuxna kring barnen att upptäcka användandet. Barnen kan i värsta fall redan vara beroende innan föräldrar eller andra vuxna reagerar.”

Vi ser i år en svag ökning vad gäller tillgång till narkotika, men fortfarande är det ytterst få som själva testat. Stödet för svensk, solidarisk, restriktiv narkotikapolitik är också starkt. Legaliseringsvågen verkar inte påverka Essungas högstadieelever så mycket ännu. Och som vanligt är det framför allt de som röker, dricker, snusar och använder e-cigaretter (vejpar) som kommer i kontakt med narkotika och kanske även testar.

I stort sett ser det alltså positivt ut, men fortfarande är det alltför många unga som röker och dricker så det drogförebyggande arbetet fortsätter med oförminskad styrka.

Essunga kommun bedriver sitt drogförebyggande i samarbete med Öckerö kommun enligt den så kallade Öckerömetoden.

Vill du veta mer, kontakta gärna drogförebyggarna:

Håkan Fransson, hakan.fransson@ockero.se, 070 69 01 514

Christine Hummelblad, christine.hummelblad@ockero.se, 073 04 90 974

Uppdatering 29 mars

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt