Läs mer

Samhällsbyggnadsavdelningen förbereder detaljplaneprocess

Fastigheten Jonastorp 5:1 i Jonslund står på tur

Nu söker vi en detaljplanekonsult som kan hjälpa oss att ta fram en detaljplan för Jonslunds skola, det vill säga för fastigheten Jonastorp 5:1 i Jonslund. Tätorten ligger inte långt från E20, cirka 15 minuter från Vårgårda respektive Vara. För den som är intresserad av uppdraget finns alla handlingar tillgängliga här.

För den som inte känner till de olika delarna av samhällsbyggnadsprocessen innebär detta arbete att det ska ritas en så kallad plankarta som ska kunna ligga till grund för en framtida bebyggelse på fastigheten. Detaljplanens plankarta och planbestämmelser är juridiskt bindande, medan planbeskrivningen fungerar som ett viktigt vägledningsdokument vid genomförandet av planen.

Illustration detaljplanering

- Anledningen till att arbetet behöver göras är nu att en ny detaljplan ökar möjligheterna till att bygga en ny modern skola om det beslutet kommer att tas. Detta innebär att vi står startklara om ett sådant beslut kommer att fattas, inflikar Cecilia Trolin, samhällsbyggnadschef. Det är tar tid att ta fram detaljplaner så det är viktigt för oss att starta denna process redan nu. Har man frågor om detaljplanen får man gärna höra av sig.

I detaljplaneprocessen ingår det att man ska samråda med alla inblandade parter i flera olika omgångar. Detta innebär till exempel att boende i närområdet kommer att få möjlighet att lämna sina synpunkter på detaljplanen. Längre fram kommer mer information om hur och när detta kommer att genomföras.

När en detaljplan är framtagen och har vunnit laga kraft kan en eventuell byggnadsprocess startas inom området. Man kan läsa mer om samhällsbyggnadsprocessen här.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt